Prosci®Change Management Practitioner - Klassrum (Inkluderar examination)

34.500,00 SEK

  • 3 days
Klassrum
Live Virtuellt Klassrum
På plats / Inom företaget

Upplev praktiskt lärande i denna omslutande tredagarsupplevelse, där du tillämpar holistiska förändringshanteringsmetodiker och verktyg på ett av dina projekt. Proscis certifieringsprogram för förändringshantering är en interaktiv, tredagars lärande erfarenhet där deltagarna får kunskap, färdigheter och verktyg för att driva framgångsrika förändringsinitiativ. De tillämpar Proscis holistiska metodik för förändringshantering på ett aktuellt projekt under programmet. Vid programmets slut har deltagarna grunden för en förändringshanteringsplan för att adressera och förbättra ett specifikt projekt. Detta program är tillgängligt både som personlig undervisning och som virtuellt ledd instruktörsformat.

Lärandemål

Vid slutet av denna Prosci® Change Management Practitioner klassrumsutbildning kommer du att kunna:

Definiera förändringshantering

Definiera förändringshantering och vad det innefattar.

Värdet av förändringshantering

Förklara värdet av förändringshantering.

Prosci ADKAR®-modellen

Tillämpa Prosci ADKAR®-modellen för att underlätta individuell förändring.

Proscis trefasprocess

Tillämpa Proscis 3-fasprocess för organisationsförändring.

Aktivera roller

Aktivera roller som bidrar till framgångsrik förändring.

Formulera förändringshanteringsplanen

Formulera grunden för en förändringshanteringsplan för att adressera ett specifikt projekt.

Nyckelfunktioner

Tillgång till avancerade Prosci-verktyg för förändringshantering

HRCI-, PMI- och CCMP-poäng

(tillgänglig i vissa länder)

Ettårsabonnemang

Till digitalt innehåll, resurser och verktyg i Prosci Hub Solution Suite

Programhäfte och utdelat material

Såsom Forskningshubben – Bästa metoder inom förändringshantering – 11:e upplagan, Tillämpningar av ADKAR, Kunskapshubben – Praktikerprogrammet, och Proxima

Hero

Vem bör anmäla sig till detta program?

Proscis certifieringsprogram för förändringshantering är idealiskt för de som driver förändring. Deltagarna har främst följande roller:

Förändringsledare

Projektledare

IT-specialister

Projektgruppens medlemmar

Förändringsledningsexperter

Specialister på kontinuerlig förbättring

Affärspartner inom personalresurser

Organisationsutvecklingsprofessionella

Lär dig mer

Behöver du en företagslösning eller integration av LMS?

Hittade du inte kursen eller programmet som skulle passa för ditt företag? Behöver du LMS-integration? Skriv till oss! Vi löser det!

;