SAFe®6 Release Train Engineer (RTE) - Klassrumsutbildning (inkluderar examination)

36.500,00 SEK

 • 3 days
Klassrum
Live Virtuellt Klassrum
På plats / Inom företaget

Underlättar Lean-Agile-programutförande! Facilitera och möjliggör leverans av värde från början till slut genom Agile Release Trains (ARTs)—och lär dig hur du bygger ett högpresterande ART genom att bli en tjänande ledare och coach—när du blir en SAFe® 5 Release Train Engineer (RTE). Under denna tredagarskurs får du en djupgående förståelse för rollen och ansvaren som en Release Train Engineer (RTE) har i ett SAFe-företag. Genom erfarenhetsbaserat lärande, undersök RTE-rollen i en Lean-Agile transformation. Lär dig hur du faciliterar ART-processer och utförande, coachar ledare, team och Scrum Masters i nya strategier och tankesätt. Utforska hur du förbereder, planerar och genomför en Program Increment (PI) planeringshändelse, den primära möjliggöraren för samordning på alla nivåer i en SAFe-organisation.

Kurstidslinje

Hero
 1. Utforska RTE-rollen och ansvarsområden

  Lektion 01

 2. Tillämpa SAFe-principer

  Lektion 02

 3. Organisera konsten

  Lektion 03

 4. Planera en programinkrement

  Lektion 04

 5. Genomförande av ett programinkrement

  Lektion 05

 6. Främja ständig förbättring

  Lektion 06

 7. Serverar KONSTEN

  Lektion 07

 8. Fortsätt din inlärningsresa

  Lektion 08

Lärandemål

Vid slutet av denna SAFe 6 Release Train Engineer-klassrumskurs kommer du att kunna:

Tillämpa Lean-Agile kunskap

och verktyg för att utföra och frigöra värde

Assistera

med program och storskalig lösningsexekvering

Främja outtröttlig förbättring

Bygg en högpresterande ART

genom att bli en tjänande ledare och coach

Åtgärdsplan

Utveckla en handlingsplan för att fortsätta inlärningsresan

Nyckelfunktioner

Deltagararbetsbok

Ettårsmedlemskap

Medlemskap till SAFe Community Platform

Kursintyg för genomförande

Förberedelse inför tentamen

Behörighet att avlägga SAFe® 6 Release Train Engineer (RTE) provet!

Examen

Deltagare måste närvara alla dagar av kursen för att kvalificera sig för tentamen.

Hero

Vem bör anmäla sig till denna kurs?

Deltagarna rekommenderas starkt att;

▪ Har deltagit i minst en ART och en PI

▪ Inneha minst en aktuell SAFe-certifiering

Teamledare

Scrum Mästare

Produktchefer

Projektledare

IT-specialister

Starta kursen nu

Provuppgifter

Genom att slutföra denna kurs får du tillgång till tentamen och allt relaterat studiematerial som en del av din Lärplan på SAFe Community Platform.

 • Examensnamn – SAFe® 6 Release Train Engineer-examen
 • Provformat – flervalsfrågor, flera svarsalternativ
 • Examinationstillfället – Webbaserad (enkel webbläsare), stängd bok, ingen yttre hjälp, tidsbegränsad
 • Tillgång till prov – Kandidater kan få tillgång till provet inom SAFe Community Platform efter att ha slutfört din SAFe® Release Train Engineer-kurs.
 • Provets varaktighet – När provet har börjat har kandidaterna 120 minuter på sig att slutföra det.
 • Antal frågor – 60
 • Godkänt resultat – RTE6-provet = 45 av 60 (75%)
 • Språk – Svenska
 • Första tentamensförsöket ingår i kursregistreringsavgiften om tentamen genomförs inom 30 dagar efter avslutad kurs. Varje omtentamen kostar 50 dollar.
 • Omtagningspolicy – Andra tentamensförsöket (första omtagningen) kan göras omedelbart efter det första försöket. Det tredje försöket kräver en väntetid på 10 dagar. Det fjärde försöket kräver en väntetid på 30 dagar.

Behöver du en företagslösning eller integration av LMS?

Hittade du inte kursen eller programmet som skulle passa för ditt företag? Behöver du LMS-integration? Skriv till oss! Vi löser det!

;