Masterprogram för Digitala Projektledare

28.500,00 SEK

 • -1 hours
eLearning

Detta program för Digital Projektledare kommer att utrusta dig med en tredelad kompetensram som inkluderar grundläggande projektledningsfärdigheter, moderna verktyg och kritiska tekniker för att hantera projekt. Programmet kommer att ge dig de färdigheter som krävs för en holistisk digital medvetenhet, vilket möjliggör för dig att planera projekt, allokera resurser och arbetskrav, samt utnyttja fördelarna med digital teknik för att säkerställa smidig funktion av agila projekt.

Kurstidslinje

 1. PMP®

  Kurs 01

 2. Agil Scrum Master

  Kurs 02

 3. Digital marknadsföring för ledare

  Kurs 03

 4. Kurs i digital transformation

  Valfri

 5. Digitala färdigheter inom data och AI

  Valfri

 6. Lean Six Sigma Green Belt

  Valfri

 7. Microsoft Project 2019

  Valfri

Lärandemål

Vid slutet av denna masterkurs för digitala projektledare kommer du att kunna:

Kunskap

Skaffa kunskap om moderna projektledningsverktyg såsom arbetsnedbrytningsstruktur, resursallokering, Gantt-scheman, matematiska modeller för projektschemaläggning, projektets kostnadsberäkning, kostnadshantering och teknisk ekonomi för att leverera projekt i tid och inom budget.

Scrum-metodologier

Bli skicklig på att utföra Scrum-metodiker för sprintplanering och granskningar, hantera projekt på en JIRA Cloud-webbplats och framställa Scrum-artefakter.

Färdigheter

Utrusta dig med statistiska, analytiska och data visualiseringsfärdigheter genom att använda Microsoft Excel pivottabeller, interaktiva instrumentpaneler, diagram och Power BI. Förvärva en ritning av ramverket för digital omvandling—människor, process och teknologi—för att förstå effekten av digital transformation på industrier och individer.

Digitala medier

Förstå kraften och potentialen hos digitala medier för att fatta effektiva affärsbeslut och etablera bästa praxis inom en organisations marknadsföringsteam.

System och program

Förstå och använda egenskaperna hos Big Data, kritiska komponenter i Hadoop-ekosystemet, Sqoop och Zookeeper. Hantera projekt och budgetar med Microsoft Project 2013. Få en förståelse för faserna Definiera, Mäta, Analysera, Förbättra och Kontrollera (DMAIC) inom Lean Six Sigma.

Nyckelfunktioner

25+ efterfrågade färdigheter och verktyg

En Magisterexamen efter avslutad kurs.

Instruktörsledda onlinekurser giltiga under 2 års tid.

Praktisk erfarenhet av 18+ projekt

Behöver du en företagslösning eller integration av LMS?

Hittade du inte kursen eller programmet som skulle passa för ditt företag? Behöver du LMS-integration? Skriv till oss! Vi löser det!