AgileLearn® Scaled Agile Master Certifierad - eLearning (Inkluderar examination)

4.900,00 SEK

 • 20 hours
eLearning

AgileLearn® Scaled Master Certified-certifieringen hjälper dig att förstå hur man använder det agila ramverket och metoderna i rätt miljö, samt hur man utformar och hanterar implementeringen av agilitet i stora organisationer.

Kursöversikt

AgileLearn® Scaled Master Certified-kursen riktar sig till projektteam som ansvarar för att skalera agil metodik eller som behöver stödja den. Kursen passar också för alla som är intresserade av att framgångsrikt skala upp agila metoder i en organisation.

Agil metodik implementeras vanligtvis först på lokal nivå, t.ex. i team eller projekt. När detta är framgångsrikt blir det naturligt att skala upp tillvägagångssättet till hela organisationen för att fullt ut inse fördelarna. Detta har dock visat sig vara en utmaning och flera metoder har utvecklats för att vägleda denna utveckling. AgileLearn® Scaled Agile Master Certified är en kvalifikation som omfattar flera metoder och som syftar till att tillhandahålla kunskapen som behövs för att skala upp agila metoder i organisationer.

Kurslängd: ungefär 20 timmar / 120 dagar - 4 månaders onlineåtkomst.

Kurstidslinje

Hero
 1. Introduktion

  Lektion 01

  Introduktion till agil förvaltning och när det behövs i organisationer.

 2. Koncept

  Lektion 02

  Huvudkoncepten för agil förvaltning

 3. Agila ramverk

  Lektion 03

  Förståelse för de mest populära ramverken för skalad agil förvaltning (t.ex. NEXUS, LESS, SOS, S@SCALE, DAD, DSDM, SAFe, Flex, Shift).

 4. Genomförande

  Lektion 04

  Implementering av en agil förvaltning

Lärandemål

Personer som deltar i denna kurs kommer att uppnå följande fördelar:

Agila ramverk

Skapa en förståelse för agila ramverk som syftar till att stödja smidighet i stor skala.

Design

Utforma och hantera användningen av smidighet i organisationer

Synergi

Förstå hur man på ett synergistiskt sätt använder agila ramverk och metoder i en stor organisatorisk miljö.

Lagledning

Förstå och kommunicera bättre med team, yrkesverksamma och ledning genom att använda flera agila ramverk och metoder i en skalad miljö.

Målgrupp & Förkunskaper

Kursen är för personer som leder projektteam! Kursen hjälper dig att skapa smidighet i organisationer. Kursen är till för dom som är intresserade av att använda - och lära sig om agila metoder i en organisation

För att få tillgång till Scaled AgileLearn Master Certified och examen måste studenterna ha erhållit avancerade kvalifikationer relaterade till andra agila ramverk, såsom Scrum Master Certified (SMC).

Scrum master/Mästare

Projektledare

Produktchefer

Senior - / Mellanchefer

Mjukvaruingenjörer

Starta kursen nu

Behöver du en företagslösning eller integration av LMS?

Hittade du inte kursen eller programmet som skulle passa för ditt företag? Behöver du LMS-integration? Skriv till oss! Vi löser det!

;