AgileSHIFT® - eLearning (Inkluderar examination)

8.500,00 SEK

 • 14 hours
eLearning

Skapa en flexibel företagskultur med AgileSHIFT® AgileSHIFT® är ett ramverk från AXELOS som syftar till att ge varje funktion inom en organisation kunskap och vägledning för att kunna förstå, engagera sig i och påverka förändring genom att omfamna agila och lean arbetssätt. AgileSHIFT® - eLearning online-kursen på denna sida tillhandahålls av Good eLearning, en ackrediterad utbildningsorganisation för AXELOS Limited. AVC marknadsför denna kurs för Good eLearning.

Om AgileSHIFT®

Agil medvetenhet och vägledning över hela företaget underlättar införandet och integrationen av agila arbetsmetoder i alla affärsfunktioner och stödjer förändring i en snabbrörlig affärsmiljö. AgileSHIFT® är ett anpassningsbart, lättviktigt ramverk utformat för att stödja organisationer att införliva agila arbetssätt och utveckla en kultur av smidighet för att förbereda organisationer på att anta ett 'överleva, konkurrera och blomstra' tankesätt i en ständigt föränderlig marknad.

AgileSHIFT®-kursen följer den senaste AXELOS-läroplanen och kommer att förbereda dig för AgileSHIFT®-examinationen. Denna kvalifikation ger dig kunskapen du behöver för att anta den etos som ligger till grund för AgileSHIFT®, visa varför transformation är viktig, känna igen arbetsmetoder som kan införlivas i vilken transformation som helst, och bli bemyndigad att göra små stegvisa förbättringar som tillsammans kommer att skapa den större förändring som din organisation kräver.

Kurstidslinje

Hero
 1. Kursintroduktion

  Lektion 01

  Vi börjar med en introduktion till kursen och vad du kan förvänta dig av videorna och quizzen i denna inlärningsväg. Denna introduktion ger dig möjlighet att få ytterligare insikt i:

  - Vad AgileSHIFT är och varför det gynnar organisationer

  Strukturen och komponenterna i Lärstigen; inklusive hur man använder reflekterande aktiviteter och fallstudier

  - Tips och råd för att få ut det mesta av denna inlärningsväg

 2. Den föränderliga kontexten

  Lektion 02

  - The impact of technology
  - The nature of change in a volatile, uncertain, complex, and ambiguous world
  - The technology shift and tech-centric activities
  - Disruptors – who they are and what they do
  - Identifying and managing the delta
  - Understanding value

 3. Driva och förändra organisationen

  Lektion 03

  - The difference between agile, Agile, and agility
  - Delivering value – run the organization and change the organization
  - The advantages of being agile
  - Multimodal working

 4. AgileSHIFT-ramverket

  Lektion 04

  - Preparing for transformational change
  - How the AgileSHIFT framework supports organizational transformation
  - The path to value – outputs; outcomes; benefits and value
  - The benefits of ongoing transformation

 5. AgileSHIFT-ramverket (forts.)

  Lektion 05

  - Organization complexity
  - Working in an agile way
  - Organization strategic alignment
  - The role of middle management

 6. AgileSHIFT-principer

  Lektion 06

  De fem AgileSHIFT-principerna och vad de innebär:

  - Change will happen, so embrace it
  - Focus on the co-creation of customer value early and often
  - Develop an environment where everybody adds value
  - Challenge the status quo
  - Tailor your approach

 7. AgileSHIFT-praktiker

  Lektion 07

  De fem AgileSHIFT-praxiserna och vad de innebär:

  - Engage stakeholders
  - Build collaborative teams
  - Plan to be flexible and adaptable
  - Deliver iteratively and incrementally
  - Measure value

 8. AgileSHIFT-roller

  Lektion 08

  - Effective AgileSHIFT teams
  - The benefits of self-organizing teams
  - Team development stages (Tuckman)
  - Optimum team size for collaboration and communication
  - The AgileSHIFT Coach
  - The AgileSHIFT Sponsor
  - The impact of technology on skills

 9. AgileSHIFT-arbetsflöde

  Lektion 09

  - Nyckelstegen i arbetsflödet – triggern, uppstarten, iterationen och avslutningen

  - AgileSHIFT-iterationen i detalj – planering av iterationen, det dagliga stå-uppmötet, värdedemonstrationen, iterationens retrospektiv och att avbryta en iteration

 10. Verktyg och tekniker

  Lektion 10

  - The tools and techniques used in AgileSHIFT
  - An overview of project and program management
  - Preparing for the Examination

  Den sista modulen ger vägledning om strukturen, formatet och poängsättningsmekanismerna för AXELOS AgileSHIFT-examinationen och ger några tips och råd för att hjälpa dig att lyckas.

  Den innehåller en fullständig provexamination som efterliknar strukturen på AgileSHIFT-provet och en studieguide som sammanfattar de viktigaste lärpunkterna från kursen för att hjälpa dig förbereda dig.

Lärandemål

Efter att ha slutfört AgileSHIFT-kursen kommer du att veta:

Varför ändra?

Förstå varför förändring är nödvändig i en organisation för att den ska sträva och lyckas

Företagsagilitet

Vad smidig och företagsagilitet är och hur det fungerar

Agilt ramverk

Vad ett agilt ramverk är och hur lean-arbetssätt kan anamma agila arbetssätt

Roll i Agile

Din roll i en kultur av organisationell smidighet över hela företaget

Nyckelfunktioner

Kursåtkomst

180 dagars tillgång till plattformen med över 14 timmar kursmaterial, likaså kan plattforman användas genom mobila enheter.

Ackrediterad

Fullt ackrediterad utbildning med certifiering

Stöd

Handledarstöd

Praktiker

med quiz och övningsprov

Hero

Vem bör anmäla sig till denna kurs?

Målgruppen för AgileSHIFT-certifieringen omfattar alla anställda inom en organisation som planerar att anta AgileSHIFT. Detta inkluderar personer som kommer att agera som förespråkare för det nya arbetssättet och anställda från alla delar av företaget som kommer att bidra till de stegvisa förbättringarna som utgör den bredare förändring som organisationen strävar efter

Förändringsledare

Senior - / Mellanchefer

Projektledare

Produktchefer

Starta kursen nu

Examinationsinformation

Den sista modulen erbjuder vägledning angående strukturen, formatet och poängsättningsmekanismerna för AXELOS AgileSHIFT-examinationen samt ger några tips och råd för att hjälpa dig att lyckas

Den innehåller en fullständig provexamination som efterliknar strukturen på AgileSHIFT-provet samt en studieguide som sammanfattar de viktigaste kunskapspunkterna från kursen för att hjälpa dig förbereda dig.

Provformat

 • 56 minuter
 • 33 flervalsfrågor
 • 60% måste vara rätt för att bli godkänd
 • Inga böcker/fuskblad tillåtna

Behöver du en företagslösning eller integration av LMS?

Hittade du inte kursen eller programmet som skulle passa för ditt företag? Behöver du LMS-integration? Skriv till oss! Vi löser det!

;