Change Management ™ (APMG) Foundation - eLearning (Inkluderar Examen)

8.500,00 SEK

 • 15 hours
eLearning

Lär dig hur du genomför och hanterar förändringar effektivt! Förändringshantering är förknippat med effekterna och hanteringen av förändring; detta är en hög prioritet för alla organisationer där förändring är viktig för att underlätta projektgenomförande. Denna kvalifikation bygger på teorin och tillämpningen av förändring för individen, förändring för organisationen, kommunikation och intressentengagemang samt bästa praxis inom förändringshantering.

Om förändringshantering

Att hantera förändringar och, framför allt, att hantera påverkan av förändringar är en hög prioritet för alla organisationer. Certifieringen inom förändringshantering har utvecklats av APMG i samarbete med Change Management Institute (CMI), en oberoende global yrkesförening för förändringsledare. Tillsammans har de utvecklat en professionell 'kunskapsbas' för disciplinen förändringshantering. Denna kunskapsbas utgör nu en oberoende referenspunkt för den professionella kompetens som förväntas av en effektiv förändringsledare.

APMG:s uppdaterade certifiering inom förändringshantering är helt i enlighet med kunskapsbasen för förändringshantering. Den nya kursplanen omfattar ett brett spektrum av kunskap om teori och praxis för förändringshantering, inklusive:

 • Förändring och individen
 • Förändring och organisationen
 • Kommunikation - och intressentengagemang

Kursöversikt

Under utbildningen behandlas metoden utförligt. Vid utbildningens slut kommer deltagaren att ha en god förståelse för hur förändringshantering kan implementeras i en organisation, ett projekt, ett program eller en portfölj samt vilka som bör involveras. Deltagaren kommer att ha fått kunskap om och övat på att arbeta med följande aspekter och tekniker inom ramen för förändringshantering:

Individuell förändring:

 • Vänd på inlärningsdippen.
 • Från omedveten till medveten kompetens.
 • Kolbs inlärningscykel.
 • Fyra tillvägagångssätt för individuell förändring.
 • Myers Briggs-indikatorer.
 • Transformationell förändring.

Team- och organisationsförändring:

 • Teamets effektivitet.
 • Forming, storming, norming, performing.
 • Broar: Hantering av övergången.
 • Metoder för att leda förändring.
 • Skillnad mellan ledarskap & förvaltning.
 • Ledarskapsstilar

Kurstidslinje

Hero
 1. Sammanhanget för förändringshantering

  Lektion 01

 2. Lärande och individen

  Lektion 02

 3. Förändring och individen

  Lektion 03

 4. Förändring och organisationen – Del 1

  Lektion 04

 5. Förändring och organisationen – Del 2

  Lektion 05

 6. Intressentengagemang

  Lektion 06

 7. Kommunikation och engagemang

  Lektion 07

 8. Förändringspåverkan

  Lektion 08

 9. Förändringsberedskap

  Lektion 09

 10. Examensteknik & Simulator

  Lektion 10

Lärandemål

Vid slutet av kursen kommer du att kunna förstå:

Förstå förändring

Förstå hur individer påverkas av förändringar och kunna utveckla strategier för att hjälpa människor genom förändring

Organisationers arbete

Utveckla insikter i hur organisationer fungerar, organisationskultur samt modeller och processer för förändring

Förändringsstyrning

Förstå drivkrafterna för förändring, de styrstrukturer för förändring som vanligtvis används i organisationer och hur man definierar en vision för förändring

Folk för förändring

Uppskatta hur man förbereder människor för förändring och stödjer deras lärande och motivation att förändras.

Intressentengagemang

Lär dig om processen för intressentengagemang och hur man utvecklar lämpliga kommunikationsstrategier och planer

Påverkan

Uppskatta förändringens inverkan på organisationer, hur man bygger upp drivkraft för förändring och fortsätter att upprätthålla den.

Team

Förstå vikten av definierade roller i förändringsarbete, och hur man bygger och stödjer ett effektivt förändringsteam.

Nyckelfunktioner

Språk

Engelska

eLearning-åtkomst

12 månaders tillgång när som helst till eLearning-plattformen (lärande i egen takt). Cirka 12-15 timmar att slutföra.

Examen

Förändringshantering Grundkursprov - Giltigt i 12 månader från köpdatum. Testet måste genomföras online via webbproktor.

Provtentamen

Verktyg för repetition inför tentamen i förändringshantering och valfria tillägg

Stöder

Fullt stöd från AVC-lärare och tillgång till AVC Connect

Hero

Vem bör anmäla sig till detta program?

Ackreditering:

Syftet med grundcertifieringen är att kunna bekräfta att en kandidat har tillräcklig kunskap och förståelse för förändringshantering för att kunna arbeta som en informell medlem i ett team, som arbetar med initiativ för organisationsförändring.

Verkställande direktör

Förändringsledare

Teamledare

Förändringslednings - konsult

Starta kursen nu

Behöver du en företagslösning eller integration av LMS?

Hittade du inte kursen eller programmet som skulle passa för ditt företag? Behöver du LMS-integration? Skriv till oss! Vi löser det!

;