COBIT® 2019 Foundation (enterprise IT governance) - eLearning (inklusive examination)

7.500,00 SEK

eLearning

Kursen COBIT® 2019 Foundation beskriver fördelarna med ett korrekt ramverk för IT-styrning och förklarar hur en organisation kan uppnå effektiv IT-styrning genom tillämpning av "bästa praxis" enligt COBIT® 2019. Kursen går igenom ramverket samt de olika komponenterna för att uppnå detta mål.

Kursöversikt

Översikt:

COBIT® - Control Objectives for Information and Related Technology är ett globalt accepterat ramverk för styrning och hantering av IT som ursprungligen skapades av ISACA, Information Systems Audit and Control Association, och senare förvaltades i partnerskap med IT Governance Institute (ITGI). COBIT® har som mål att möjliggöra för företag av alla storlekar att bibehålla kvalitativ information för att fatta strategiska affärsbeslut, uppnå strategiska mål och realisera affärsfördelar genom effektiv och innovativ användning av IT. Detta ska uppnås genom att sträva efter operationell excellens genom en tillförlitlig och praktisk tillämpning av aktuella teknologier för att hålla riskerna associerade med informationssystem på en acceptabel nivå och för att optimera kostnaden för IT-systemet. Denna kurs belyser koncepten, modellerna och de viktiga definitionerna som ligger till grund för COBIT®-ramverket.

Praktisk e-lärande:


Vår e-learningutbildning är högeffektiv och strukturerad för att säkerställa omfattande inlärning. Utbildningen inkluderar fallstudier, interaktiva övningar och en examenssimulator för att testa dina kunskaper innan den verkliga provtillfället. COBIT2019 Foundation-utbildningen har en imponerande framgångsgrad på nära 100%. Den är uppdelad i moduler som kombinerar ledande multimedia och interaktiva övningar med teoretiska koncept. Lärandet genom denna e-learning är både engagerande och praktiskt, vilket ger dig den nödvändiga kompetensen för att framgångsrikt klara provet och tillämpa kunskapen direkt i din yrkesverksamhet. Efter att ha genomfört utbildningen kan du ytterligare förbereda dig genom att använda COBIT2019 Foundation-examenssimulatorn för att testa dina färdigheter. När du har uppnått en korrekt svarsfrekvens på över 60% kan du anmäla dig till det officiella COBIT2019 Foundation-provet, vilket inkluderas i vår e-learningutbildning.

Kurstidslinje

Hero
 1. Introduktion

  Lektion 1

  ▪ Definitioner

  ▪ Principer

  ▪ Behovet av IT-styrning och ett ramverk för kontroll

  ▪ Karaktäristiskt för ett kontrollramverk

 2. Översikt av ramverket

  Lektion 2

  ▪ Värde, begränsningar, komponenter och fördelar

  ▪ Lokaler och principer för COBIT

  ▪ COBIT-kuben - ramverket

 3. Översikt av COBIT-komponenter

  Lektion 3

  ▪ Koppla samman affärsmål, IT-mål och IT-processer

  ▪ Ramverk, kontrollobjekt och kontrollrutiner

  ▪ Kablageinstruktioner

  ▪ Revisionsinstruktioner

 4. COBIT och IT-miljön

  Lektion 4

  ▪ Position jämfört med andra standarder och ramverk

  ▪ Anpassning till lagar och förordningar

  ▪ Relation till Sarbanes-Oxley (Sox)

 5. Innan certifiering

  Lektion 5

  ▪ Tips och råd inför certifieringen

  ▪ Hur certifieringen går till

 6. Provformat

  Examinations-information

  Gör ditt prov när du är redo, har tid, och var du än befinner dig...

  Tentamen kommer att genomföras online, vilket ger dig möjligheten att skriva provet hemifrån eller på kontoret. Vi behöver en dator med internet för tentamen och en webbkamera (ProctorU). Tentor ingår i detta eLearning-paket. Mycket flexibelt!

  COBIT® 2019 Foundation-examen

  ▪ 50 frågor; flervalsfrågor; 40 minuter

  ▪ 50% krävs för att bli godkänd

  ▪ Boken är inte tillåten

  ▪ När du har klarat provet kommer du att få COBIT® 2019 Foundation-certifikatet från APMG.

Lärandemål

Vid slutet av denna COBIT® 2019 Foundation - eLearning-kurs kommer du att kunna:

Förstå sammanhanget, fördelarna och de avgörande skälen till att COBIT är ett ramverk för styrning av information och teknologi

Förklara de kritiska attributen hos COBIT-ramverket

Anpassning till industrin

Hur IT-hanteringsproblem påverkar organisationer

Förståelse för principerna för IT-styrning och hur IT-styrning bidrar till hanteringen av IT-ledningsfrågor, samt vem som är ansvarig för IT-styrningen

Hur COBIT uppfyller förväntningarna och kraven på ett ramverk för IT-styrning

Tillämpa COBIT och identifiera dess fördelar

Beskriv elementen i styrning och ledningens mål

Differentiering av prestandahantering baserad på COBIT med mognads- och förmågeperspektiv

Förklara kritiska punkter i COBIT-affärsfallet

Beskriv relationerna mellan COBITs design- och implementeringsguider

Vem bör anmäla sig till denna kurs?

Kursen riktar sig till följande områden och praktiker;

IT-chefer & revisorer

Arbetar inom företagsledning

Affärs- och kvalitetschefer

Processhanterare

IT-tjänstehantering

Starta kursen nu

Provuppgifter

Examen och certifiering: Sker Online!

Gör ditt prov när du är redo, har tid, och var du än befinner dig...

Tentamen kommer att genomföras online, vilket ger dig möjligheten att skriva provet hemifrån eller på kontoret. Vi behöver en dator med internet för tentamen och en webbkamera (ProctorU). Tentor ingår i detta eLearning-paket. Mycket flexibelt!

COBIT® 2019 Foundation-examen

▪ 50 frågor; flervalsfrågor; 40 minuter.

▪ 50% krävs för att bli godkänd

▪ Boken är inte tillåten under provtillfället

▪ När du har klarat provet kommer du att få COBIT® 2019 Foundation-certifikatet från APMG.

Behöver du en företagslösning eller integration av LMS?

Hittade du inte kursen eller programmet som skulle passa för ditt företag? Behöver du LMS-integration? Skriv till oss! Vi löser det!

;