CompTIA Server+ - eLearning (Inkluderar examination)

7.500,00 SEK

 • 30 hours
eLearning

CompTIA Server+ är en globalt erkänd certifiering som visar på IT-professioners praktiska färdigheter i att installera, hantera och felsöka servrar i datacenter, samt i lokala och hybridmiljöer. Versionen av denna certifiering är CompTIA Server+ SK0-005.

Kurstidslinje

Hero
 1. Serverhårdvaruinstallation & hantering

  Lektion 01

  Installera och underhålla fysisk hårdvara - och lagring

 2. Serverhantering

  Lektion 02

  Hantering och underhåll av servrar, inklusive konfiguration av operativsystem, åtkomstkontroll och virtualisering

 3. Säkerhet och katastrofåterställning

  Lektion 03

  Att tillämpa tekniker för fysisk och nätverksdatasäkerhet, förstå katastrofåterställning och implementera säkerhetskopieringstekniker

 4. Felsökning

  Lektion 04

  Diagnostisera och åtgärda problem med systemets hårdvara, mjukvara, anslutningar, lagring och säkerhet

Lärandemål

I slutet av denna CompTIA Server+ eLearning-kurs kommer du att kunna:

Serverkonfiguration

Installation, hantering och konfiguration av serverhårdvara och serveroperativsystem

Server säkerhet

Genomförande av lämplig serverhärdning och säkerhetskontroller

Katastrofåterställning

Lösning av vanliga serverproblem som olika organisationer stöter på. Viktiga koncept relaterade till katastrofåterställning, hög tillgänglighet och säkerhetskopiering

Serverhantering

Förenklad serverhantering genom skriptning, virtualisering och automatisering

Serveringsföretagets behov

Att säkerställa att servermiljön uppfyller företagets behov oavsett faktorer som organisationens storlek och struktur

Serveradministration

Utförande av administration och felsökning av servrar på plats och på distans

Molnbaserad databehandling

Bekantskap med "molnbaserad databehandling" relaterad till serverunderhåll och förvaltning.

Nyckelfunktioner

eLearning-åtkomst

CompTIA CertMaster Learn (självstudiekurs online), med 12 månaders tillgång till plattformen.

Innehåll

Mer än 30 timmars innehåll, (12 videolektioner med prestandabaserade frågor).

Praktiker

120 övningsfrågor med flashkort säkerställer att du känner till terminologin och akronymerna som behövs inför provet.

Examinationssimulering

90-frågors slutbedömning som simulerar testupplevelsen.

Hero

Vem bör anmäla sig till denna kurs?

CompTIA Server+-kursen är idealisk för yrkesverksamma som arbetar som serveradministratörer, nätverksadministratörer och datacenteringenjörer.

Nätverksadministratörer

Systemadministratörer

Serveradministratörer

Datacenteringenjörer / Tekniker

IT-tekniker

Starta kursen nu

Provuppgifter

Examinationen ingår i detta paket.

Förkunskaper

För att få tillgång till CompTIA Server+-kursen och examen rekommenderas det att kandidaterna har:

 • CompTIA A+-certifiering eller motsvarande
 • Två års erfarenhet av arbete i en servermiljö

Provformat

 • Prestationsbaserade och flervalsfrågor
 • 90 frågor
 • Godkänt resultat 750 (på en skala från 100 till 900)
 • Testleverantör: Person Vue (Testcenter eller distanstestning).

Behöver du en företagslösning eller integration av LMS?

Hittade du inte kursen eller programmet som skulle passa för ditt företag? Behöver du LMS-integration? Skriv till oss! Vi löser det!

;