IT4IT™ 3 Foundation (Nivå 1) certifiering - eLearning (Inkluderar examination)

7.500,00 SEK

 • 15 hours
eLearning

IT4IT™ referensarkitektur, version 3, representerar en standard fastställd av The Open Group som syftar till att definiera en referensarkitektur och en värdekedjebaserad driftsmodell för att hantera IT-operationer. Genom att använda sig av värdekedjeansatsen strävar IT4IT™ efter att skapa en funktionell modell som kan implementeras av IT-sektorn. Detta ramverk identifierar de huvudsakliga aktiviteterna som IT måste genomföra för att bidra till företagets konkurrenskraft. Med IT4IT™ referensarkitektur, version 3, kommer IT-specialister att finna värdekedjeramverket och referensarkitekturen som definierar ett integrerat förvaltningsramverk som fokuserar på tjänstens livscykel. Onlinekursen IT4IT™ 3 på denna sida som levereras av Goode-Learning är ackrediterad av The Open Group. AVC marknadsför denna kurs för Good e-Learning.

IT4IT™ 3

Kursen syftar till att förbereda deltagarna för IT4IT 3-certifiering av The Open Group-konsortiet. Under denna praktiska kurs får deltagarna grundläggande kunskaper om den nya branschstandarden inklusive viktiga koncept, IT-värdekedjan och IT4IT™ referensarkitektur.

Vid slutet av denna praktiska onlinekurs kommer deltagarna att förvärva relevant kunskap för att erhålla IT4IT™ Foundation (Nivå 1) certifiering. IT4IT™ Foundation (Nivå 1) kursen är ackrediterad av The Open Group®.

Kurstidslinje

Hero
 1. Introduktion till programmet

  Lektion 01

 2. Översikt av IT4IT™ standarden 3

  Lektion 02

  Definitioner och grundläggande begrepp

 3. IT4IT™ referensarkitektur - kärnan

  Lektion 03

 4. Strategi till portföljens värdeflöde

  Lektion 04

  Denna introduktionskurs från IBM kommer att lära dig grundläggande koncept och terminologier inom stordata och dess tillämpningar i verkliga livet över flera industrier. Du kommer att få insikter i hur man förbättrar affärsproduktiviteten genom att bearbeta stora mängder data och extrahera värdefull information.

 5. Krav för att implementera värdeflödet

  Lektion 05

 6. Begäran om att uppfylla värdeflödet

  Lektion 06

 7. Identifiera för att korrigera värdeflödet

  Lektion 07

 8. IT4IT™ certifieringsprogram

  Lektion 08

  inklusive sammanfattning av programmet

Lärandemål

Vid slutet av denna IT4IT™ 3 Foundation (Nivå 1) eLearning-kurs kommer du att kunna:

Koncept

Förstå grundläggande koncept för IT4IT-värdeflöden och IT4IT-referensarkitektur. Definiera nyckelkoncept och termer för IT4IT-referensarkitekturen. Förstå certifieringsprogrammet för IT4IT.

IT4IT-värdeflöden

Förklara de fyra grundläggande IT4IT-värdeflödena. Definiera de funktionella komponenterna i de fyra IT4IT-värdeflödena

Tentamensförberedelser

Förbered dig för tentamen i IT4IT TM och bli en IT4IT TM certifierad professionell

Få support

Få stöd på C-nivå vid implementeringen av EA i din organisation

Verktyg

Anta och implementera verktyg och praktiska exempel på företagsarkitektur

Förvandla

Uppnå smidighet och effektivitet inom IT. Omvandla din IT till en tjänstemäklarmodell

Nyckelfunktioner

Åtkomst

180 dagars tillgång till plattformen. Mobilanpassad åtkomst.

Stöd

Mentorstöd under kursens gång. Detta är en fullt ackrediterad utbildning.

Praktiker

Quiz & övningsprov ingår!

Material

Utbildningsmaterialet är grundat på IT4IT™ Conformance Requirements och har erhållit ackreditering av The Open Group®. Vänligen observera att kurserna kan hållas på antingen svenska eller engelska. Det är viktigt att notera att det inte finns några svenska prov eller material tillgängliga för denna utbildning och officiell certifiering.

Hero

Vem bör anmäla sig till denna kurs?

Utbildningen är avsedd för de som arbetar med hantering och utveckling av IT-strukturer i företaget.

IT-arkitekter

Data- / Serverhanterare

Affärsarkitekter

Databas administratörer

CTO / CIO:s

Starta kursen nu

Provuppgifter

Vänligen observera att kurserna kan hållas på både svenska och engelska språk. Det är viktigt att notera att det inte finns några svenska prov eller material tillgängliga för denna utbildning och den officiella certifieringen.

Certifierings-Examen:

- Provnamn: IT4IT™ 3 Del 1 Prov

- Examinationsspråk: Engelska

- Format: Enkel flervalsfråga

- Plats för examination: På plats hos Pearson Vue-testcentret eller online via OnVue Proctoring.

- Tillgång: Kandidater kommer att få en testvoucher efter avslutad IT4IT™ Foundation (Nivå 1)-kurs.

- Antal frågor: 40

- För godkänt resultat: 65% (26 av 40 frågor, klarade)

- Varaktighet: 1 timme (60 minuter).

Licensiering och ackreditering:

IT4IT™ Foundation (Nivå 1)-kursen som tillhandahålls av AVC är ackrediterad av The Open Group® och uppfyller ackrediteringskraven för The Open Groups IT4IT™-certifieringsprogram.

Behöver du en företagslösning eller integration av LMS?

Hittade du inte kursen eller programmet som skulle passa för ditt företag? Behöver du LMS-integration? Skriv till oss! Vi löser det!

;