ITIL®4 Leader: Digital & IT Strategy - eLearning (Inkluderar examination)

11.500,00 SEK

eLearning

ITIL® 4 Leader: Digital & IT Strategy (ITIL 4 DITS) modulen kommer att fokusera på anpassningen av digital affärsstrategi med IT-strategi. Modulen täcker också hur störningar från nya teknologier påverkar organisationer inom varje bransch och hur affärsledare svarar på detta. Utvecklingstakten i den digitala världen har aldrig varit så snabb, och organisationer behöver vara flexibla och anpassa sig till den ständigt föränderliga miljön om de vill fortsätta att leverera värde till sina kunder samtidigt som de förblir konkurrenskraftiga på marknaden.

Kurstidslinje

Hero
 1. Uppriktning av digital affärsstrategi med IT-strategi

  Lektion 01

 2. Teknisk omvälvning, organisatorisk påverkan och svar från företagsledare

  Lektion 02

 3. Strategisk nivå-diskussion för företagsledare

  Lektion 03

 4. Genomförande av effektiv IT- och digital strategi för att driva framgång och hantera disruptiv teknik

  Lektion 04

Lärandemål

Denna kurs fokuserar på att anpassa digital affärsstrategi med IT-strategi. Deltagarna får en förståelse för:

Störning/Problem

Hur störningar från nya teknologier påverkar organisationer i olika branscher.

Hur företagsledare svarar

Digital strategi

Hur man bygger och implementerar en effektiv IT- och digital strategi som hanterar digital störning och driver framgång i ett företag.

Vem bör anmäla sig till denna kurs?

ITSM-chefer och blivande ITSM-chefer

ITSM-praktiker

Personer med befintlig ITIL-certifiering

CIO:er, CTO:er, IT-direktörer

Lär dig mer

Examinationsinformation

Gratis omtentamen ingår i denna kurs!

Provformat:

 • Varaktighet på 60 minuter (75 minuter för kandidater som avlägger provet på ett annat språk än sitt modersmål)
 • Stängd bok
 • 30 objektiva testfrågor (OTQs)
 • Varje fråga är värd 1 poäng
 • Godkänt resultat: 21/30 - 70%

FÖRKUNSKAPSKRAV:

För att få tillgång till ITIL® 4 Leader Digital & IT Strategy-examen måste studenter:

 • Har erhållit ITIL® 4 Foundation-certifikat eller ITIL® 4 Managing Professional Transition-certifikat
 • Har deltagit i en ackrediterad utbildningskurs
 • Fullfölj och uppnå godkänt resultat på de 4 fallstudieuppgifterna som ingår i kursen
 • Ha minst tre års erfarenhet av IT-ledning

Behöver du en företagslösning eller integration av LMS?

Hittade du inte kursen eller programmet som skulle passa för ditt företag? Behöver du LMS-integration? Skriv till oss! Vi löser det!

;