Jira + Confluence (Bonus) - Klassrum

16.500,00 SEK

 • 2 days
Klassrum
Live Virtuellt Klassrum
På plats / Inom företaget
Välj din startdatum

Den 2-dagars kursen hjälper dig att komma igång med Jira - det främsta verktyget för mjukvaruutveckling. Som en bonus erbjuder vi under kursen grundläggande kunskaper om Confluence-programvaran. Jira är en proprietär produkt för ärendehantering utvecklad av Atlassian som möjliggör buggspårning och agil projektledning. Ursprungligen designades Jira som ett system för spårning av buggar och problem. Men idag har Jira utvecklats till ett kraftfullt verktyg för arbetsledning för alla typer av användningar, från hantering av krav och testfall till agil mjukvaruutveckling.

Kursinnehåll

Hero
 1. Epos

  Lektion 01

  - Skapa ett projekt

  - Produktbacklog

  - Redigera ärende

  - Skapa episka berättelser

  - Etiketter för eftersläpande episka uppgifter

  - Hantera episka uppgifter

  - Lägga till en ny ärendetyp

 2. Konfiguration

  Lektion 02

  - Lägga till en ny ärendetyp

  - Redigering av arbetsflöde

  - Skapa en ny status

  - Brädkonfiguration

 3. Sprint

  Lektion 03

  - Skapa en sprint

  - Lägga till en uppskattning

  - Lägga till ett sprintmål

  - Påbörja en sprint

  - Ändra status för uppgifter

  - Rapporter

  - Sprintredovisning

 4. Kontroll

  Lektion 04

  - Användare och roller

  - Auktorisationsschema

  - Versionshantering

  - Hantera skärmar

  - Anpassade fält

  - Olika typer av nya fält

  - Hantera prioriteringar

 5. Hantera

  Lektion 05

  - Hantera prenumerationer

  - Granskningslogg

  - Globala inställningar

  - Säkerhetskopior

  - Utvecklingsverktyg

Lärandemål

Vid slutet av denna Jira + Confluence (Bonus) klassrumskurs kommer du att kunna:

Samarbete

- Samarbete mellan personer i projektet förbättras

Metodologi

- Projekt som är kompatibelt med vilken metodologi som helst

Transparens

- Främja transparens under projektets olika steg

Effektivitet

- Effektiviteten i projektet förbättras

Planering

- Planeringssteg i projektet

Nyckelfunktioner

Klassrum

2-dagars kurs med en erfaren tränare. Kursen är i form av en workshop och arbete i Jira-programvaran.

Mjukvara

Gratis tillgång till Jira-programvaran

Certifikat

Jira + Confluence (Bonus) intyg för avslutad kurs

Guide

Atlassian-guide för hur man använder Jira.

Vem bör anmäla sig till denna kurs?

Målgrupp:

Följande individer/grupper kommer att ha nytta av denna kurs:

Affärs-/HR-/finansteam

Test-/QA-team

Operationsteam

Produktteam

Mjukvaruutvecklare

Produktägare

Tekniska chefer

Starta kursen nu

Behöver du en företagslösning eller integration av LMS?

Hittade du inte kursen eller programmet som skulle passa för ditt företag? Behöver du LMS-integration? Skriv till oss! Vi löser det!

;