Lean Six Sigma Green Belt (IASSC™), Premium - e-lärande (inklusive examen)

12.500,00 SEK

 • 40 hours

Lean Six Sigma Green Belt-kursen ger en översikt över Six Sigma och DMAIC-metodiken, och är anpassad till de ledande Green Belt-certifieringarna hos ASQ och IASSC. I denna kurs kommer du att lära dig att identifiera processproblem genom att mäta nuvarande prestanda och hur man formulerar lösningar.

Kurstidslinje

Hero
 1. Kursintroduktion

  Modul 00

  Lektion 0.0 - Kursintroduktion

 2. Six Sigma och organisatoriska mål

  Modul 01

  Lektion 1.0 - Introduktion till Six Sigma och organisatoriska mål

  Lektion 1.1 - Six Sigma och organisatoriska mål

  Lektion 1.2 - Lean-principer i organisationen

  Lektion 1.3 - Metodik för Design för Six Sigma (DFSS)

  Lektion 1.4 - Sammanfattning av Six Sigma och organisationen

 3. Definiera fas

  Modul 02

  Lektion 2.0 - Introduktion till Definiera-fasen

  Lektion 2.1 - Identifiering av projekt

  Lektion 2.2 - Kundens röst (VOC)

  Lektion 2.3 - Grundläggande projektledning

  Lektion 2.4 - Verktyg för ledning och planering (Tillämpa)

  Lektion 2.5 - Affärsresultat för projekt

  Lektion 2.6 - Gruppdynamik och prestation

  Lektion 2.7 - Sammanfattning av Definiera-fasen

  Lektion 2.8 - Projekt 1

 4. Mät fas

  Modul 03

  Lektion 3.0 - Introduktion till mätfasen

  Lektion 3.1 - Processanalys och dokumentation (Skapa)

  Lektion 3.2 - Sannolikhet och statistik

  Lektion 3.3 - Insamling och sammanställning av data

  Lektion 3.4 - Statistiska fördelningar (Förstå)

  Lektion 3.5 - Analys av mätsystem (MSA)(Utvärdera)

  Lektion 3.6 - Process och prestandaförmåga

  Lektion 3.7 - Sammanfattning av mätfasen

  Lektion 3.8 – Projekt

 5. Analysera fas

  Modul 04

  Lektion 4.0 - Introduktion till analysfasen

  Lektion 4.1 - Hypotesprövning

  Lektion 4.2 - Utforskande dataanalys

  Lektion 4.3 - Sammanfattning av analysfasen

  Lektion 4.4 - Projekt

 6. Förbättringsfas

  Modul 05

  Lektion 5.0 - Introduktion till Förbättringsfasen

  Lektion 5.1 - Design av experiment (DOE)

  Lektion 5.2 - Rotorsaksanalys (Analysera)

  Lektion 5.3 - Förhandsgranskning av Lean-verktyg

  Lektion 5.4 - Att välja en lösning

  Lektion 5.5 - Sammanfattning av förbättringsfasen

  Lektion 5.6 - Projekt

 7. Kontrollfas

  Modul 06

  Lektion 6.0 - Introduktion till kontrollfasen

  Lektion 6.1 - Statistisk processtyrning (SPC)

  Lektion 6.2 - Kontrollplan (Tillämpa)

  Lektion 6.3 - Lean-verktyg för processkontroll

  Lektion 6.4 - Sammanfattning av kontrollfasen

  Lektion 6.5 – Projekt

 8. Kompletterande material

  Extror

  - Tips & Tricks

  - Praktikprojekt

Lärandemål

Vid slutet av denna Six Sigma Green Belt-utbildningskurs kommer du att kunna:

Bli en nyckelintressent i ledande Lean Six Sigma-projekt

Beskriv hur man identifierar ett förbättringsprojekt

Lärande i definieringsfasen.

Hur man mäter process och produkt i mätfasen

Utför dataanalys och hypotesprövning i analysfasen

Identifiera möjliga förbättringsåtgärder

Användbart för utförandet av variationer i Förbättringsfasen.

Definiera effektiva driftsnivåer för in- och utdata

Använd olika verktyg

Såsom kvalitetsfunktionsutveckling (QFD), felmod och effekter.

Analys (FMEA) och riskprioritetstal (RPN)

Nyckelfunktioner

56 timmar av tillämpat lärande

16 timmars online självstudier

40 timmars lärarledd utbildning

35 PDU-poäng erbjuds

Fyra simuleringsprov, 4 projekt från verkliga livet

Kursavslutningsintyg

Hero

Varför du bör anmäla dig till denna kurs?

Förkunskapskrav:

Det finns inga förkunskapskrav för att avlägga provet för IASSC-certifierad Lean Six Sigma Green Belt.

Kvalitetssystemansvariga

Kvalitetsingenjörer

Kvalitetsansvariga

Kvalitetsanalytiker och chefer

Kvalitetsrevisorer

Individer som vill lära sig och öva på Lean Six Sigma-principer

Lär dig mer

Varför det är värt din tid!

Professionella certifieringar är viktiga för din personliga utveckling och ökar trovärdigheten för din expertis inom området. Här är 6 andra fördelar:

Skapa en konkurrensfördel

Förbättra din kunskap och dina färdigheter

Professionell trovärdighet

Karriärsframsteg

Personlig utveckling

Möt professionella - eller företagskrav

Lär dig mer

Behöver du en företagslösning eller integration av LMS?

Hittade du inte kursen eller programmet som skulle passa för ditt företag? Behöver du LMS-integration? Skriv till oss! Vi löser det!

;