Management of Risk (M_o_R®) Foundation - Klassrum (inkluderar examination)

19.500,00 SEK

 • 2 days
Klassrum
Live Virtuellt Klassrum
På plats / Inom företaget
Välj din startdatum

Hantering av risker (M_o_R) är ett generiskt ramverk för att hantera risker i alla delar av en organisation - strategiskt, program, projekt och operativt. Det omfattar alla aktiviteter som krävs för att identifiera och kontrollera exponeringen för alla typer av risker, både positiva och negativa, som kan påverka uppnåendet av organisationens affärsmål. Huvuddelen av kursen består av tio sessioner som täcker principerna, tillvägagångssättet, processerna, införlivandet och utvärderingen av vägledningen för riskhantering. Studien inkluderar även hälsokontroller av risker, mognadsmodellen för riskhantering och specialiseringar inom riskhantering.

Kurstidslinje

Hero
 1. M_o_R Introduktion

  Lektion 01

  Syftet med M_o_R-guiden

  Vad är riskhantering och varför är det viktigt?

  Företagsstyrning och intern kontroll

  Var och när bör riskhantering tillämpas?

  Risk specialiteter

  AXELOS bästa praxis-riktlinjer

 2. M_o_R Genomgång

  Lektion 02

  En översikt och introduktion till strukturen av M_o_R

  En introduktion till principerna, tillvägagångssättet, processerna, implementeringen och översynen, samt perspektiven i riktlinjen för riskhantering.

 3. M_o_R-principer

  Lektion 03

  En detaljerad översikt över de 8 principer som ligger till grund för M_o_R-riktlinjerna.

 4. M_o_R-ansatsen

  Lektion 04

  En titt på dokumentationen som stödjer M_o_R-metoden, inklusive policyer för riskhantering, processguide, strategier med mera.

 5. M_o_R-processer

  Lektion 05

  De 4 huvudsakliga M_o_R-processerna Identifiera, Bedöma, Planera och Genomföra, tillsammans med tillhörande processinmatningar, utmatningar, mål, uppgifter och tekniker.

 6. Integrera och visa M_o_R

  Lektion 06

  Denna session undersöker förändring av organisationskultur, mätning av värde och övervinning av vanliga hinder för att implementera riskhantering, samt identifiering av möjligheter till förändring.

 7. M_o_R Perspektiv

  Lektion 07

  M_o_R-riktlinjen beskriver sammanhanget för riskhantering från de fyra olika perspektiven. Dessa är strategi, program, projekt och operatiion.

  Denna sessionen kommer att titta närmare på var och en av dessa perspektiv.

 8. M_o_R Hälsokontroll och Mognadsmodell

  Lektion 08

  M_o_R-hälsokontrollverktyget, dess syfte, process och ramverk.

  En introduktion till mognadsmodellen för riskhantering, dess tillämpningsområden, sammansättning och fördelar.

 9. M_o_R Specialiteter

  Lektion 09

  Ta en titt på några riskområden, inklusive verksamhets-kontinuitetshantering, incidenter och kriser, hälsa och säkerhet, säkerhetstjänster, samt finansiella risker.

 10. M_o_R Foundation Exam Teknologi

  Lektion 10

  Hur förbereder du dig inför M_o_R-examen?

 11. M_o_R Examsimulator

  Lektion 11

  Provformatet:

  ▪ Flervalsprov

  ▪ 1 timmes varaktighet

  ▪ 75 frågor (inklusive fem testfrågor)

  ▪ 50 % godkänd gräns (35/70)

Lärandemål

Vid slutet av denna kurs i Riskhantering (MOR) kommer du att kunna:

Förse delegater med förståelse för fördelarna och principerna

Dessa principer ligger som grund för en strukturerad ansats till bedömning och hantering av risker.

Tillämpning av principerna för M_o_R inom en arbetsmiljö

Kommunicera effektivt med kollegor och chefer inom en strukturerad riskmiljö

Möjliggör för delegater att förstå M_o_R-metoden på grundnivå

Vem bör anmäla sig till denna kurs?

Målgrupp:

Alla som har ett intresse - eller ansvar för riskhantering inom sin organisation, särskilt de som ansvarar för risker som påverkar kontinuiteten i företagets tjänster.

Företagsledare

Programchefer

Projektledare

Operativa chefer

Starta kursen nu

Varför det är värt din tid!

Professionella certifieringar är viktiga för din personliga utveckling och ökar trovärdigheten för din expertis inom området. Här är 6 andra fördelar:

Skapa en konkurrensfördel

Förbättra din kunskap och dina färdigheter

Professionell trovärdighet

Karriärsframsteg

Personlig utveckling

Möt professionella - eller företagskrav

Lär dig mer

Behöver du en företagslösning eller integration av LMS?

Hittade du inte kursen eller programmet som skulle passa för ditt företag? Behöver du LMS-integration? Skriv till oss! Vi löser det!

;