MoP® Management of Portfolios Foundation - Klassrum (Inkluderar examination)

18.500,00 SEK

 • 2 days
Klassrum
Live Virtuellt Klassrum
På plats / Inom företaget
Välj din startdatum

Vägledningen för Portföljhantering (MoP) ger råd och exempel på tillämpning av principer, metoder och tekniker som hjälper till att optimera en organisations investeringar i förändringar parallellt med dess löpande verksamhet (BAU). AVC:s klassrumsutbildning för Portföljhantering (MoP) Foundation kommer att förbereda dig för grundkvalifikationen i MoP. MoP låter organisationer svara på en grundläggande fråga: Är vi säkra på att denna investering passar oss, och hur kommer den att bidra till våra strategiska mål?

Kurstidslinje

Hero
 1. Introduktion

  Lektion 01

  - Syfte och struktur för kursen

  - Format och stil på MoP-examinationen

 2. Introduktion och beskrivning av nedstigning

  Lektion 02

  - MoP som en del av en svit med produkter för bästa praxis inom ledning

  - Definitioner av begreppen Projekt, Program och Portfölj

  - Beskrivningar av termerna Projekt, Programportföljhantering

  - Skillnaderna mellan projekt, program och portföljer

  - Principerna för MoP och 'light touch'-teknikerna

  - De två portföljcyklerna samt definition och leveranspraxis

  - Behovet av att anpassa MoP-riktlinjerna för att passa din organisation

  - Målen och fördelarna med portföljförvaltning

 3. Strategiskt och organisatoriskt sammanhang

  Lektion 03

  - Relationen mellan portföljförvaltning och de andra funktionerna

  - Aktiviteter som portföljförvaltning måste samordna med

 4. Roller och dokumentation

  Lektion 04

  Roller och ansvarsområden i MoP, dokument och innehåll

 5. MoP-principer

  Lektion 05

  - Beskrivning av MoP-principerna och nycklarna till framgång för varje princip

  - Genomföra, upprätthålla och mäta

  - De tre tillvägagångssätten för implementering av MoP

  - Nyckelfaktorer för att genomföra och upprätthålla framsteg

  - Utvärdera mognad och påverkan på organisationen

  - Organisatorisk energi

 6. Definitionscykel

  Lektion 06

  Förklaring av de fem definitionsmetoderna

 7. Leveranscykel

  Lektion 07

  Förklaring av samtliga sju leveranspraxis

 8. MoP Foundation examinationsteknik

  Lektion 08

  Hur man närmar sig MoP-examinationen

 9. Simulator för MoP Foundation-examination

  Lektion 09

  Med tidsbestämda exempelfrågor som liknar de på MoP-examinationen

 10. Grundläggande Examen

  Examen

  Flervalsfrågor i tentamen

  50 frågor per prov

  25 poäng krävs för att bli godkänd (av 50 möjliga) - 50%

  40 minuters varaktighet

  Stängd bok

  Onlineprov

Lärandemål

Grundnivåkvalifikationen mäter förståelsen för principer, cykler, metoder, tekniker, roller, ansvar, dokument och organisatoriskt sammanhang inom portföljhantering. Specifikt bör du vid kursens slut känna till och förstå följande:

Omfattning och mål med portföljförvaltning och hur det skiljer sig från program- och projektledning

Fördelar med att tillämpa portföljförvaltning

Sammanhanget som portföljförvaltning verkar inom

Principer som framgångsrik portföljförvaltning bygger på

Angreppssätt för genomförande, faktorer att beakta för att bibehålla framsteg, och hur man utvärderar framgången med portföljförvaltning

Syften med portföljhanteringens definition och leveranscykler samt dess komponentpraxis, och relevanta tekniker som är tillämpliga för varje praxis

Syfte och huvudinnehåll i de primära portföljdokumenten

Omfattningen av avgörande roller inom portföljförvaltning

Nyckelfunktioner

Allt medföljande kursmaterial

Den officiella MoP-handboken

MoP Foundation-examen

Luncher & Mellanmål

Hero

Vem bör anmäla sig till detta program?

Riskchef

Portföljförvaltare

Verkställande

Senior / Mellanchef

Starta kursen nu

Behöver du en företagslösning eller integration av LMS?

Hittade du inte kursen eller programmet som skulle passa för ditt företag? Behöver du LMS-integration? Skriv till oss! Vi löser det!

;