MSP® 5th Edition Practitioner - eLearning (Inkluderar examination)

8.500,00 SEK

 • 15 hours
eLearning

MSP® (Managing Successful Programmes) är en metodik för programhantering i bemärkelsen organiserad samordning av skapandet av en portfölj av projekt och aktiviteter som tillsammans möjliggör för ett företag att uppnå resultat och fördelar av strategisk betydelse. I denna bemärkelse sammanfaller inte programhantering med projektledning. Med andra ord, i de sammanhang där de resultat och fördelar som ska uppnås är av strategisk natur, men där det ännu inte är klart på vilket sätt och genom vilka resultat dessa fördelar kan uppnås. MSP passar in i Axelos bästa praxis för hantering av portfölj, program och projektledning och integreras därför väl med MoP®, P3O® och PRINCE2®

Kurstidslinje

Hero
 1. Introduktion

  Lektion 01

  - Introduktion till programhantering (med läsning av ett exempelscenario)

  - MSP-principer (med testexempelfrågor).

 2. MSP-områden

  Lektion 02

  - Introduktion till MSP-teman/områden

  - Temaorganisation - Organisation (med testexempelfrågor)

  - Temadesign - Design (med testexempelfrågor).

  - Temamotivering (med testexempelfrågor)

  - Temastruktur (med testexempelfrågor)

  - Temakunskap - Kunskap (med testfrågor)

  - Säkerhetstema (med testfrågor för examen)

  - Temabeslut (med övningsfrågor för tentamen)

 3. MSP-processer

  Lektion 03

  - Introduktion till MSP-processer

  - Identifiera programmet - processen (med testexempelfrågor)

  - Utforma resultaten - processen (med testexempelfrågor)

  - Leverera förmågorna - process (med testexempelfrågor)

  - Inkapsling av resultaten - process (med testexempelfrågor)

  - Utvärdera ny information - bearbeta (med testfrågor)

  - Stäng programmet - process (med testfrågor för examen)

  - Andra provtentamen

Lärandemål

Vid slutet av denna MSP 5:e upplagan Practitioner-kurs kommer du att kunna:

MSP-principer

Förstå hur man tillämpar MSP-principerna i ett sammanhang.

MRO-teman

Förstå hur relevanta aspekter av MRO-teman kan tillämpas och anpassas i sammanhanget.

Tekniker

Kandidater kommer att kunna visa kunskap och förståelse för att hantera framgångsrika program och tekniker.

Programmål

Övervaka ett programs mål och de väsentliga justeringar som behövs för att svara på förändringar i miljön.

Ansökan

Förstå hur relevanta aspekter av MSP-teman kan tillämpas och anpassas efter sammanhang.

Nyckelfunktioner

Åtkomst

120 dagars tillgång till plattformen dygnet runt

Lektioner

18 lektioner (3,5 timmar av video inspelad av en ackrediterad instruktör)

Nedladdningsbara PDF-dokument med detaljerat innehåll för varje lektion

2 officiella övningsprov med övningar och lösningar

MSP Online-examen

70 frågor (en poäng för varje rätt svar) 70 poäng tillgängliga totalt 42 poäng krävs för att klara provet En varaktighet på två och en halv timme Öppen bok-examination

Hero

Vem bör anmäla sig till denna kurs?

MSP Practitioner är avsedd för projekt-, program- och förändringsledare inom affärsverksamhet som vill tillämpa MSP-ramverket i verkliga scenarier. Practitioner är en nödvändig certifiering för både projekt- och programledningsprofessionella som behöver leverera organisatoriskt värde till sina arbetsgivare och främja sina karriärer.

Krav: För att få tillgång till MSP 5:e upplagans Practitioner-kurs och examen måste deltagarna inneha ett MSP® 5:e upplagans Foundation-certifikat.

Arbetar med Affärsutveckling

Mellanchefer / Seniorchefer

Förändringsledare

Projektledare

Starta kursen nu

Behöver du en företagslösning eller integration av LMS?

Hittade du inte kursen eller programmet som skulle passa för ditt företag? Behöver du LMS-integration? Skriv till oss! Vi löser det!

;