Program och Projekt, Sponsorer (PPS) - eLearning

7.500,00 SEK

 • 21 hours
eLearning

Organisationer förändras kontinuerligt, granskar och uppdaterar sina förmågor i dagens moderna värld. Genomförandet av nya strategier och initiativ kommer vanligtvis att levereras genom riktade program eller projekt. Dessa program och projekt kräver en förespråkare och sponsor som är ansvarig för en framgångsrik leverans. APMG-Internationals PPS™ riktar sig till de högre chefer som sponsrar program och projekt (Sponsorer). Detta inkluderar de som har blivit ansvariga som individer för ett specifikt program eller projekt (Seniora Ansvariga Ägare). Kvalifikationen intygar att dessa chefer är utrustade med kunskap och förståelse för de färdigheter som behövs för att leda en framgångsrik leverans av policy eller strategi eller för att leda ett initiativ eller leverera till ett mål.

APMG-International PPS™

Kursen i program- och projektsponsring har utvecklats för att ge en tydlig förståelse för vad som krävs av sponsorn för program och projekt. Den tar upp den kritiska frågan, 'Vad bör jag göra?', 'Vilken är en lämplig nivå av mitt engagemang?' och 'Vad bör andra göra för mig?'

Kvalifikationen intygar att dessa chefer är utrustade med kunskap och förståelse för de färdigheter som krävs för att leda en framgångsrik genomförande av policyer eller strategier, eller för att ta initiativ eller uppnå mål.

Kurstidslinje

Hero
 1. Sponsorrollen

  Modul 01

  • Vad ska vi göra?
  • Varför gör vi det?
  • Vad behöver jag?
  • Vad kommer att stoppa mig?
 2. Att arbeta med människor

  Modul 02

  • Vem och hur?
  • Identifiera och övervinna motstånd
  • Kommunikation och samförstånd
  • Bygga rätt team
 3. Identifiera och etablera ett program/projekt

  Modul 03

  • Miljön
  • Vad är målet?
  • Hur kan jag vara säker på att vi kan leverera?
 4. Leveransresan

  Modul 04

  • Att behålla kontrollen
  • Är det bra praxis eller inte?
  • Får jag veta allt jag borde?

Vem bör anmäla sig till denna kurs?

Detta program har utformats för alla som sponsrar eller står i position att bli sponsor - och ansvarig för ett förändringsprogram eller projekt.

Programmet riktar sig främst till organisationer som vill försäkra sig om att deras ledare för affärsförändringar fullständigt förstår sin roll och sitt ansvar. Kursen skulle vara särskilt relevant för:

Senioransvariga ägare

Projektsponsorer

Projektledare

Programdirektörer

Avdelningsdirektörer

Starta kursen nu

Behöver du en företagslösning eller integration av LMS?

Hittade du inte kursen eller programmet som skulle passa för ditt företag? Behöver du LMS-integration? Skriv till oss! Vi löser det!

;