Project Management (Projektledning) essentials - eLearning (inkluderar diplom)

4.900,00 SEK

 • 80 hours
eLearning

Denna distansutbildning i projektledning kommer att ge dig ökad kunskap och förståelse för professionell projektledning och praktisk tillämpning av projektmetodik. Utbildningen har utvecklats i samarbete med de mest erfarna experterna inom projektledning - författaren och föreläsaren Bo Tonnquist samt utbildningsexperten Ibrahim Alaff – för att skapa den mest praktiska och hjälpsamma utbildningen i projektledning. Kunskapen du får under utbildningen är tillämplig oavsett vilken standard, styrmodell, teori och metod ditt företag eller organisation för närvarande använder.

Träningsstruktur

Utbildningen är uppdelad i 10 lektioner som täcker de mest centrala delarna av ett projekts förberedelser, hantering och genomförande. Tanken är att videosektionerna med teoristudier, övningar, handledande frågor och självbedömningstester finns i quiz vid slutet av varje lektion. Examinationen är endast till för din egen nytta, så att du ser att du hänger med i innehållet av varje klass.

Under utbildningen kommer du att öva på olika projektsituationer som kommer att ge dig en god förståelse för projektledarens roll och projekt som arbetsmetod.

Du kommer även att öva på att använda flera projekt mallar som du kan använda i framtida projekt, såsom ett uppdragsuttalande, projektplan, riskanalys, osv.

Kurstidslinje

Hero
 1. Projekt som en arbetsform

  Lektion 01

 2. Projektprocessen

  Lektion 02

 3. Roller i projektorganisationen

  Lektion 03

 4. Initiera, analysera, planera och genomföra projekt

  Lektion 04

 5. Identifiera och hantera intressenter

  Lektion 05

 6. Kommunikation och möten

  Lektion 06

 7. Hur man bygger och utvecklar effektiva team

  Lektion 07

 8. Gruppdynamik och ledarskap

  Lektion 08

 9. Feedback och konflikthantering

  Lektion 09

 10. Riskanalys och förändringshantering

  Lektion 10

 11. Budgetering och resursplanering

  Lektion 11

 12. Agil projektledning

  Lektion 12

Nyckelfunktioner

Varaktighet

1 termin/80 timmar (ungefär 5 timmar/vecka). Du kan påbörja utbildningen när du vill.

Innehåll

Innehåller 40 videosektioner varvade med teoristudier, övningar, studiefrågor och självbedömningstester i form av ett quiz.

Litteratur

Både projektledningsboken och arbetsboken ingår i kursavgiften.

Projektmallar

som du kan använda i framtida projekt, såsom ett missionsuttalande, projektplan, riskanalys, etc.

Diplom & Certifiering

I samarbete med TrueCrt får du världens mest moderna och blockchain-säkrade diplom och certifikat.

Hero

Vem bör anmäla sig till denna kurs?

Utbildningen riktar sig till alla som överväger en roll som projektledare eller redan deltar i och leder projekt. Den passar även för de som önskar komplettera sina färdigheter inom projektledning. Du behöver inga förkunskaper eller kvalifikationer.

Projektledare

Senior - / Mellanchefer

Programchefer

Starta kursen nu

Kursdetaljer

Examensbevis

När du har avslutat kursen kommer du att få ett diplom. Diplomet kräver inte att du lämnar in några övningar, studiefrågor eller tester.

Du kommer att ha möjlighet att erhålla ett certifikat i projektledning efter att ha slutfört utbildningen och klarat arbetsprovet.

Din tränare

Ibrahim Alaff är en före detta föreläsare i projektledning och en passionerad projektledare med erfarenhet av att arbeta med stora multinationella projekt. Han delar med sig av sina fascinerande erfarenheter och bästa tips i sitt arbete som projektledare.

Som projektledare innehar Ibrahim flera internationellt erkända certifieringar: PMP, PRINCE2, AgilePM och Scrum.

Behöver du en företagslösning eller integration av LMS?

Hittade du inte kursen eller programmet som skulle passa för ditt företag? Behöver du LMS-integration? Skriv till oss! Vi löser det!

;