RESILIA™ Foundation & Practitioner (Cybersäkerhet) - eLearning (inkluderar examination)

16.500,00 SEK

 • 38 hours
eLearning

RESILIA Foundation-nivån hjälper människor att förstå hur operativa beslut kan påverka god cyberresiliens. Den visar hur odling av cyberresiliens kan stödja operativ effektivitet och affärsverksamhetens effektivitet. RESILIA Foundation-kvalifikationen ger en introduktion till de viktigaste termerna och fördelarna med cyberresiliens och visar att du förstår och känner igen bästa praxis samt vet hur man hanterar och adresserar cyberhot. RESILIA Practitioner är en högre kvalifikation som följer efter RESILIA Foundation. Den fokuserar på att använda RESILIA-ramverket i praktiken, återbesöker tidigare element för att visa hur de kan anpassas och implementeras för verkliga organisationer. Att klara examen verifierar också en kandidats förmåga att framgångsrikt tillämpa ramverket.

Vad är cyberresiliens?

Cyberresiliens mäter en organisations förmåga att förbereda sig för, motstå, svara på och återhämta sig från cyberattacker. En organisation som är cyberresilient kan också anpassa sig till okända kriser och blomstra under ogynnsamma förhållanden.

Men vad är skillnaden mellan cyberresiliens och informationssäkerhet? Traditionellt har cybersäkerhet fokuserat på en organisations förmåga att upptäcka och förhindra cyberattacker genom att regelbundet testa tekniska kontroller och säkerhetsstandarder.

Med den snabbt föränderliga karaktären av cyberattacker är det inte längre möjligt att förhindra alla attacker, oavsett hur aktuella ett företags IT-kontroller är. Cyberresiliens accepterar att attacker kommer att ske och fokuserar istället på hur ett företag svarar och återhämtar sig.

Vad används RESILIA till?

Att studera RESILIA kan vara användbart för anställda från olika avdelningar och på alla nivåer av senioritet. Kunskap om fördelarna med cyberresiliens är också användbart för alla från IT-tjänstpersonal till chefer.

Dessutom kan alla kärnavdelningar i företaget - HR, ekonomi, inköp, drift och marknadsföring - dra nytta av att ha kunskap om cyberresiliens i sitt team. Att ha förebyggande åtgärder och bästa praxis redo är alltid det bästa sättet att hantera potentiella hot.

Kurstidslinje

Hero
 1. Riskhantering

  Lektion 1

 2. Strategi för cyberresiliens

  Lektion 2

 3. Design för cyberresiliens

  Lektion 3

 4. Minnesspel

  Lektion 4

 5. Övergång till cyberresiliens

  Lektion 5

 6. Cybersäkerhet - Affärsverksamhet

  Lektion 6

 7. Kontinuerlig förbättring av cyberresiliens

  Lektion 7

 8. Minnesspel 2

  Lektion 8

 9. Granskning och avslutning av kursen

  Lektion 9

 10. Examen - RESILIA Foundation

  Examinationsinformation

  - Flervalsfrågor på tentamen

  - 50 frågor per prov

  - Godkänd poäng: 33/50 poäng - 65%

  - Längd: 100 minuter

  - Stängd bok

 11. Examen - Praktiker

  Examinationsinformation

  - 50 frågor per prov

  - Godkänt resultat: 30/50 poäng - 60%

  - Längd 135 minuter

  - Stängd bok

Lärandemål

Vid slutet av denna RESILIA Foundation & Practitioner eLearning-kurs kommer du att kunna:

Utveckla en strategi för cyberresiliens

Hur man utformar och levererar cyberresistenta strategier och tjänster inom din organisation, i linje med dina affärsbehov.

Integrera cybermotståndskraft

Hur man integrerar cyberresiliens i dina befintliga system och processer.

Optimera kommunikationen inom cybersäkerhet

Hur man etablerar ett gemensamt språk för cyberresiliens inom din organisation.

Fördjupad kunskap om cyberattacker

Hur man begränsar skadan av säkerhetsintrång och svarar och återhämtar sig snabbt.

Nyckelfunktioner

Kursens längd

Grundkurs 23 timmar och Praktikkurs med 15 timmar

Stöd från handledare

Quiz och övningsprov

Inkluderar en gratis omtentamen

Officiell digital manual ingår

Lämplig för mobiler

Hero

Vem bör anmäla sig till denna kurs?

Det finns inga förkunskapskrav för att få tillgång till RESILIA Foundation-kursen och examen. För att få sitta för RESILIA Practitioner-examen måste du:

 • Inneha RESILIA Foundation-certifieringen;
 • Genomgå utbildning innan du erhåller Practitioner-kvalifikationen.

Cybersäkerhet

IT-efterlevnad

IT-säkerhet

IT-arkitekter

IT-projektledare

CTO:er, CISO:er, CRO:er

Starta kursen nu

Behöver du en företagslösning eller integration av LMS?

Hittade du inte kursen eller programmet som skulle passa för ditt företag? Behöver du LMS-integration? Skriv till oss! Vi löser det!

;