RESILIA™ Foundation (Cybersäkerhet) - eLearning (Inkluderar examination)

7.500,00 SEK

 • 23 hours
eLearning

RESILIA Foundation-nivån hjälper människor att förstå hur operativa beslut kan påverka god cyberresiliens. Den visar hur odling av cyberresiliens kan stödja operativ effektivitet och affärsverksamhetens effektivitet. RESILIA Foundation-kvalifikationen ger en introduktion till de viktigaste termerna och fördelarna med cyberresiliens och visar att du förstår och känner igen bästa praxis samt vet hur man hanterar och adresserar cyberrisker. RESILIA™ onlinekursen på denna sida tillhandahålls av Good e-Learning, en ackrediterad utbildningsorganisation för AXELOS Limited. AVC marknadsför denna kurs för Good e-Learning.

Vad är cyberresiliens?

Cyberresiliens mäter en organisations förmåga att förbereda sig för, motstå, svara på och återhämta sig från cyberattacker. En organisation som är cyberresilient kan också anpassa sig till okända kriser och blomstra under ogynnsamma förhållanden.

Men vad är skillnaden mellan cyberresiliens och informationssäkerhet? Traditionellt har cybersäkerhet fokuserat på en organisations förmåga att upptäcka och förhindra cyberattacker genom att regelbundet testa tekniska kontroller och säkerhetsstandarder.

Med den snabbt föränderliga karaktären av cyberattacker är det inte längre möjligt att förhindra alla attacker, oavsett hur aktuella ett företags IT-kontroller är. Cyberresiliens accepterar att attacker kommer att ske och fokuserar istället på hur ett företag svarar och återhämtar sig.

Vad används RESILIA till?

Att studera RESILIA kan vara användbart för anställda från olika avdelningar och på alla nivåer av senioritet. Kunskap om fördelarna med cyberresiliens är också användbart för alla från IT-tjänstpersonal till chefer.

Dessutom kan alla kärnavdelningar i företaget - HR, ekonomi, inköp, drift och marknadsföring - dra nytta av att ha kunskap om cyberresiliens i sitt team. Att ha förebyggande åtgärder och bästa praxis redo är alltid det bästa sättet att hantera potentiella hot.

Kurstidslinje

Hero
 1. Introduktion till cyberresiliens och riskhantering

  Lektion 01

 2. Ledningssystem

  Lektion 02

 3. Minnesspel 1

  Lektion 03

 4. Strategi för cyberresiliens

  Lektion 04

 5. Design för cyberresiliens

  Lektion 05

 6. Cyberresiliensövergång

  Lektion 06

 7. Cybersäkerhet - Affärsverksamhet

  Lektion 07

 8. Kontinuerlig förbättring av cyberresiliens

  Lektion 08

 9. Minnesspel 2

  Lektion 09

 10. Granskning och avslutning av kursen

  Lektion 10

 11. Provformat

  Examinationsinformation

  - Flervalsfrågor på tentamen

  - 50 frågor per prov

  - Godkänd poäng: 33/50 poäng - 65%

  - Längd: 100 minuter

  - Stängd bok

Lärandemål

I slutet av denna RESILIA Foundation eLearning kommer du att kunna:

Anpassa cyberresiliens för att passa unika affärsbehov

Utveckla en strategi för cyberresiliens för sin organisation, utformad och implementerad enligt unika affärsbehov.

Cyberresiliens

Integrera bästa praxis för cyberresiliens i befintliga affärssystem.

Riskhantering

Hur riskhantering hjälper företag att förbereda sig för framgång, förbättra tjänster, uppnå viktiga mål och erbjuda verkligt värde för pengarna.

Optimera företagets cybersäkerhetsspråk för tydlighet

Anpassa språket och terminologin kring cybersäkerhet i företaget.

Svara snabbt på cyberattacker

Att snabbt svara på cyberattacker genom att minska skador och återhämta sig snabbt.

Nyckelfunktioner

Kursens längd: 23 timmar

Introduktion till grundläggande principer för cyberresiliens och cybersäkerhet.

Stöd från handledare

Quiz & övningsprov

Lämplig för mobila enheter

Officiell digital manual ingår

Hero

Vem bör anmäla sig till denna kurs?

Alla som söker en introduktion till de grundläggande principerna för cyberresiliens och cybersäkerhet samt IT- och säkerhetsprofessionella som söker globalt erkänd ackreditering inom sitt område.

IT-proffs

IT-tjänstehantering

IT-projektledning

IT-utveckling

Informationssäkerhet

Affärsanalytiker

Riskhantering

Säkerhetsarkitektur

Starta kursen nu

Behöver du en företagslösning eller integration av LMS?

Hittade du inte kursen eller programmet som skulle passa för ditt företag? Behöver du LMS-integration? Skriv till oss! Vi löser det!

;