RESILIA™ Foundation (Cybersäkerhet) - Klassrum (inkluderar examination)

19.500,00 SEK

 • 2 days
Klassrum
Live Virtuellt Klassrum
På plats / Inom företaget
Välj din startdatum

RESILIA Foundation är en introducerande kvalifikation som täcker grundläggande kunskap om hur man hanterar cyberhot. Grundkvalifikationen kan erhållas genom att klara det officiella provet. Grundkvalifikationen leder till mer avancerade kvalifikationer såsom RESILIA Practitioner. RESILIA Foundation-nivån hjälper människor att förstå hur operativa beslut kan påverka god cyberresiliens. Den visar hur odling av cyberresiliens kan stödja operativ effektivitet och affärsverksamhetens effektivitet. RESILIA Foundation-kvalifikationen ger en introduktion till de viktigaste termerna och fördelarna med cyberresiliens och visar att du förstår och känner igen bästa praxis samt vet hur man hanterar och adresserar cyberhot. RESILIA™ onlinekursen på denna sida tillhandahålls av Good e-Learning, en ackrediterad utbildningsorganisation för AXELOS Limited. AVC marknadsför denna kurs för Good e-Learning.

Vad är cyberresiliens?

Cyberresiliens mäter en organisations förmåga att förbereda sig för, motstå, svara på och återhämta sig från cyberattacker. En organisation som är cyberresilient kan också anpassa sig till okända kriser och blomstra under ogynnsamma förhållanden.

Men vad är skillnaden mellan cyberresiliens och informationssäkerhet? Traditionellt har cybersäkerhet fokuserat på en organisations förmåga att upptäcka och förhindra cyberattacker genom att regelbundet testa tekniska kontroller och säkerhetsstandarder.

Med den snabbt föränderliga karaktären av cyberattacker är det inte längre möjligt att förhindra alla attacker, oavsett hur aktuella ett företags IT-kontroller är. Cyberresiliens accepterar att attacker kommer att ske och fokuserar istället på hur ett företag svarar och återhämtar sig.

Vad används RESILIA till?

Att studera RESILIA kan vara användbart för anställda från olika avdelningar och på alla nivåer av senioritet. Kunskap om fördelarna med cyberresiliens är också användbart för alla från IT-tjänstpersonal till chefer.

Dessutom kan alla kärnavdelningar i företaget - HR, ekonomi, inköp, drift och marknadsföring - dra nytta av att ha kunskap om cyberresiliens i sitt team. Att ha förebyggande åtgärder och bästa praxis redo är alltid det bästa sättet att hantera potentiella hot.

Kurstidslinje

Hero
 1. Introduktion till cyberresiliens och riskhantering

  Lektion 01

 2. Ledningssystem

  Lektion 02

 3. Minnesspel 1

  Lektion 03

 4. Strategi för cyberresiliens

  Lektion 04

 5. Design för cyberresiliens

  Lektion 05

 6. Övergång till cyberresiliens

  Lektion 06

 7. Cybermotståndskraft - Affärer

  Lektion 07

 8. Kontinuerlig förbättring av cyberresiliens

  Lektion 08

 9. Minnesspel 2

  Lektion 09

 10. Granskning och avslutning av kursen

  Lektion 10

 11. Provformat

  Examinationsinformation

  - Flervalsfrågor på tentamen

  - 50 frågor per prov

  - Godkänt resultat: 33/50 poäng - 65%

  - Längd: 100 minuter

  - Stängd bok

Lärandemål

Vid slutet av denna RESILIA Foundation-klassrumskurs kommer du att kunna:

Utveckla en strategi för cyberresiliens

Utveckla en strategi för cyberresiliens för sin organisation, utformad och implementerad enligt unika affärsbehov.

Integrera cybermotståndskraft

Integrera bästa praxis för cyberresiliens i befintliga affärssystem.

Riskhantering

Hur riskhantering hjälper företag att förbereda sig för framgång, förbättra tjänster, uppnå viktiga mål och erbjuda verkligt värde för pengarna.

Optimera kommunikationen inom cybersäkerhet

Anpassa språket och terminologin kring cybersäkerhet i företaget.

Fördjupad kunskap om cyberattacker

Att snabbt svara på cyberattacker genom att minska skador och återhämta sig snabbt.

Nyckelfunktioner

2-dagars klassrum

Stöd från handledare

Quiz och övningsprov

Lämplig för mobila enheter

Officiell digital manual ingår

Hero

Vem bör anmäla sig till denna kurs?

Alla som söker en introduktion till de grundläggande principerna för cyberresiliens och cybersäkerhet. IT- och säkerhetsprofessionella som söker globalt erkänd ackreditering inom sitt område.

IT- & Säkerhetsspecialister

IT-tjänstehantering

IT-projektledning

IT-utveckling

Riskhantering

Säkerhetsarkitektur

CTO:er, CISO:er, CRO:er,

Starta kursen nu

Behöver du en företagslösning eller integration av LMS?

Hittade du inte kursen eller programmet som skulle passa för ditt företag? Behöver du LMS-integration? Skriv till oss! Vi löser det!

;