Scrum Master Certified (SMC™) - eLearning (inkluderar examination)

7.500,00 SEK

 • 20 hours
eLearning

Denna kurs ger dig grundläggande kunskaper om Scrum som metod och introducerar dig till de verktyg du behöver för att få teamet att vara kreativt, produktivt och leverera med kvalitet. Utbildningen passar de som kommer att arbeta som Scrum Master och de med en annan roll men behöver förstå hur Scrum används. Med hjälp av Scrum kan du leda din organisation mot ett mer agilt arbetssätt och upptäcka hur du reagerar snabbare på förändringar och krav och håller fokus på rätt uppgifter, samarbetar och kommunicerar bättre samt levererar värde snabbare. Så oavsett om du arbetar med en smartphoneapplikation, affärslogistik eller planerar evenemang bör du titta på Scrum.

Kurstidslinje

Hero
 1. Scrum

  Lektion 01

  - Vad är Scrum

  - Var kommer det ifrån, och hur har det utvecklats

  - Vad är skillnaden mellan traditionell utveckling

 2. Teori och grundläggande principer

  Lektion 02

  - Varför Scrum fungerar.

  - Kursen går igenom de teoretiska grunderna och använder dem sedan genom hela kursen för att vägleda oss att tillämpa Scrum-ramverket på bästa sätt.

 3. Scrum-ramverket och dess aktiviteter

  Lektion 03

  - Aktiviteter: sprintplanering, dagligt scrum, sprintgenomgång och återblickar. Vad är syftet med varje aktivitet, och hur får man det att fungera

  - Rollerna: Produktägare, Utvecklingsteam och Scrum Master. Vem gör vad och varför?

  - Vanliga problem och deras lösningar

 4. Planering

  Lektion 04

  - På lång och kort sikt

  - Uppskattning av tid och kostnad

  - Att hantera fast pris och fasta leveransdatum med Scrum

 5. Betydande förändringar har gjorts i Scrum under de senaste åren

  Lektion 05

  - Varför har ändringarna gjorts

  - Hur påverkar det vanliga sättet att implementera Scrum

 6. Scrum-team

  Lektion 06

  - Vad skiljer ett Scrum-team från traditionella projektgrupper

  - Hur man bäst startar ett nytt team

 7. Förutsägbarhet, riskhantering och rapportering - Stora organisationer/projekt (120 min)

  Lektion 07

  - Hur samordnar flera team som arbetar mot samma mål sina insatser på löpande basis

  - Hur man effektivt planerar stora projekt eller lanseringar

  - Hur påverkas organisationen av att ha ett eller flera Scrum-team

 8. Förändring

  Lektion 08

  - Vad händer när du börjar implementera Scrum i en organisation

  - Olika förändringsstrategier och när de passar

 9. Livscykelkostnaden för system

  Lektion 09

  - Hur man mäter och optimerar det med Scrum.

 10. Provformat

  Examinationsinformation

  - Flervalsfrågor; 100 frågor

  - 120-minuters onlineprov

  - Observera! För onlinekursen har du tre försök. Det är nödvändigt att boka varje tentamensförsök mer än 48 timmar i förväg.

Lärandemål

I slutet av denna certifierade Scrum Master (SMC) eLearning-kurs kommer du att kunna:

Scrum och agila arbetsmetoder

Syftet med Scrum och agila arbetsmetoder. Vad Scrum-ramverket är, den underliggande filosofin från Lean och Agile-utveckling, varför Scrum fungerar och utmaningarna med att implementera Scrum.

Rollerna

Rollerna (Scrum Master, Produktägare och Team) interagerar och vilka ansvarsområden och befogenheter varje part har.

Användbara verktyg

Hur du som Scrum Master kan hjälpa teamet att växa och förbättras samt bli ett tvärfunktionellt, självorganiserande team.

Gruppdynamik

Varför gruppdynamiken är avgörande för hur väl teamet kommer att fungera.

Produktbacklog

Hur en bra produktbacklog ser ut och hur produktägaren kontinuerligt underhåller den så att du också kan hjälpa produktägaren.

Story Points

För att uppskatta med Story Points använder teamet en metod som hjälper produktägaren att uppskatta innehållet i produktbackloggen.

Vårplanering

Sprintplanering, dagligt möte (Daily Scrum), demonstration (Sprint Review) och retrospektiv. Du kommer också att lära dig att hantera flera situationer som kan uppstå i en Scrum masters vardag.

Långsiktig projektplanering

Hur man mäter teamets hastighet (Velocity) och enkelt använder den för att planera långsiktiga projekt mot ett mål (till exempel en lansering) flera sprintar bort.

Burndown-diagram & Uppgiftstavlor

Betydelsen av synlighet och transparens samt hur man skapar det med hjälp av Burndown-diagram och uppgiftstavlor.

Vem bör anmäla sig till denna kurs?

Kursen riktar sig till blivande Scrum Masters och andra som behöver god kunskap om hur de olika delarna av Scrum fungerar, till exempel projektledare, kunder, chefer, teamledare och utvecklare.

Scrum Mästare

Projektledare

Teamledare

Mjukvaruingenjörer

Starta kursen nu

Behöver du en företagslösning eller integration av LMS?

Hittade du inte kursen eller programmet som skulle passa för ditt företag? Behöver du LMS-integration? Skriv till oss! Vi löser det!

;