SQL-utbildning - eLearning

4.900,00 SEK

eLearning

Bemästra SQL och förbättra dina karriärmöjligheter med Simplilearns kurs i SQL-databaser. Funktionell kunskap om SQL (Structured Query Language), det ledande programmeringsspråket för relationella databashanteringssystem, är mycket efterfrågad och kan skilja dig från mängden på arbetsmarknaden. Denna SQL-certifieringskurs ger dig all information du behöver för att framgångsrikt börja arbeta med SQL-databaser och använda databasen i dina applikationer.

Kurstidslinje

Hero
 1. Kursintroduktion

  Lektion 01

  1. Kursintroduktion.
  2. Genomgång av demo-laboration i MySQL.
 2. Introduktion till SQL

  Lektion 02

  -

 3. Databasnormalisering och entitetsrelationsmodell (ER-modell)

  Lektion 03

  -

 4. MySQL - Installation och konfiguration

  Lektion 04

  - Hur man installerar och konfigurerar MySQL.

 5. Arbeta med databaser och tabeller

  Lektion 05

  -

 6. Arbeta med operatorer, begränsningar och datatyper

  Lektion 06

  -

 7. Funktioner i SQL

  Lektion 07

  -

 8. Underfrågor, operatorer och härledda tabeller i SQL

  Lektion 08

  -

 9. Fönsterfunktioner i SQL

  Lektion 09

  -

 10. Arbeta med Wiews

  Lektion 10

  -

 11. Lagrade procedurer och triggers i SQL

  Lektion 11

  -

 12. Prestandaoptimering och bästa praxis i SQL

  Lektion 12

  -

Lärandemål

Vid slutet av denna e-lärandekurs i SQL-utbildning kommer du att kunna:

Struktur

Lär dig hur du strukturerar din databas korrekt

Effektivitet

Författa effektiva SQL-uttryck och klausuler

Skalning

hantera din SQL-databas för skalbar tillväxt

Nyckelfunktioner

Fördjupad täckning av SQL-grunderna

Omfattar alla de väsentliga sökverktygen och SQL-kommandona

Brancherkänd kursavslutningscertifikat

För att erhålla certifieringen för SQL-utbildningskursen måste du slutföra 85 procent av den webbaserade självlärningskursen

Livstidsåtkomst till självstudiekurser

Hero

Vem bör anmäla sig till denna kurs?

Denna online SQL-certifieringskurs är idealisk för nybörjare, programmerare, mjukvaruutvecklare och testpersonal som vill lära sig SQL. Den är också perfekt för marknadsföringsproffs och säljare som vill förstå sin företagsdata bättre.

Dataanalytiker

Försäljningsanalytiker

Dataanalytiker

Affärsintelligens

Starta kursen nu

Behöver du en företagslösning eller integration av LMS?

Hittade du inte kursen eller programmet som skulle passa för ditt företag? Behöver du LMS-integration? Skriv till oss! Vi löser det!

;