Tableau-certifiering (Dataanalys) - eLearning

4.900,00 SEK

eLearning

Tableau-certifieringskursen lär dig att skapa visualiseringar, organisera data och utforma diagram och instrumentpaneler för att möjliggöra mer meningsfulla affärsbeslut. Du kommer att introduceras till koncepten för datavisualisering, olika kombinationsdiagram och berättelser, arbeta med filter, parametrar och set, samt bygga interaktiva instrumentpaneler.

Kurstidslinje

Hero
 1. Komma igång med Tableau

  Lektion 01

  • Komma igång med Excel
  • Ladda ner och installera Tableau Public
  • Ladda data från Excel
  • Användargränssnittet för Tableau
  • Huvudpunkter
 2. Kärnämnen i Tableau

  Lektion 02

  • Kärnämnen i Tableau
  • Dimensioner kontra Mått
  • Diskret kontra kontinuerlig
  • Tillämpning av diskreta och kontinuerliga fält
  • Aggregering i Tableau
  • Viktiga slutsatser
 3. Skapa diagram i Tableau

  Lektion 03

  • Skapa diagram i Tableau
  • Stapeldiagram
  • Staplad stapeldiagram
  • Linjediagram
  • Spridningsdiagram
  • Dubbelaxlade diagram
  • Kombinerade axeldiagram
  • Trattdiagram
  • Korsningstabeller
  • Framhävda tabeller
  • Kartor Mätetal och Mätvärden
  • Huvudpunkter
  • Praktiskt projekt: Kundanalys
 4. Arbeta med metadata

  Lektion 04

  • Arbeta med metadata
  • Datatyper
  • Byt namn, Dölj, Visa och Sortera kolumner
  • Standardegenskaper för fält
  • Huvudpunkter
 5. Filter i Tableau

  Lektion 05

  • Filter i Tableau
  • Dimensionsfilter
  • Datumfilter
  • Måttfilter
  • Visuellt filter
  • Interaktivt filter
  • Datakällfilter
  • Kontextfilter
  • Viktiga slutsatser
  • Praktiskt projekt Produktanalys
 6. Tillämpa analys på kalkylbladet

  Lektion 06

  • Tillämpa analys på arbetsbladet
  • Set
  • Parametergrupp
  • Beräknade fält
  • Datumfunktioner
  • Textfunktioner
  • Lådor och histogram
  • Sortera
  • Referens- och trendlinjer
  • Tabellberäkningar
  • Paretodiagram
  • Vattenfallsdiagram
  • Huvudpunkter
 7. Instrumentpanel i Tableau

  Lektion 07

  • Instrumentpaneler i Tableau
  • Instrumentpanel Arbete med layout
  • Objekt i instrumentpanelen
  • Gör instrumentpaneler interaktiva
  • Åtgärder i instrumentpanelen
  • Bästa praxis för att skapa instrumentpaneler
  • Instrumentpanel för mobil
  • Berättelse
  • Fallstudie
  • Huvudpunkter
  • Praktiskt projekt Försäljningsinstrumentbräda
 8. Ändringar i dataanslutningar

  Lektion 08

  • Ändringar i dataanslutningar
  • Redigera datakälla
  • Fackföreningar
  • Ansluter
  • Datakombinering
  • Huvudpunkter
 9. Introduktion till detaljnivåer i Tableau (LODS)

  Lektion 09

  • Detaljnivå
  • Introduktion till detaljnivåer (LOD)
  • Fast LOD
  • Inkludera LOD
  • Exkludera LOD
  • Publicera till Tableau Public
  • Huvudpunkter
 10. Jämförande studie av länder

  Avsluta Projekt 01

  Bygg en instrumentpanel för att göra en jämförande studie över olika parametrar för olika länder, med användning av exempeldata från försäkringar och världsutvecklingsindikatorer.

 11. Försäljningsresultatanalys

  Avsluta projekt 02

  Bygg en instrumentpanel för att presentera månatlig försäljningsprestation per produktsegment och produktkategori i syfte att identifiera de områden som har uppnått eller överträffat sina försäljningsmål.

 12. Kundanalys

  Avsluta projekt 03

  Bygg en instrumentpanel som presenterar kundstatistik, rankar dem efter vinstmarginal och försäljning. Inkludera även statistik gällande vinstprestanda per region.

 13. Produktanalys

  Avsluta projekt 04

  Bygg en instrumentpanel som presenterar försäljning efter produktkategori över tid, med möjlighet att borra ner till produkten och regional nivå för att kontrollera om produkterna är korrekt prissatta.

 14. Försäljningsinstrumentbräda

  Avsluta projekt 05

  Bygg en instrumentpanel som presenterar mätvärden om produkter (t.ex. försäljning, vinster, vinstmarginal) och trender för statistik över en given tidsperiod, med möjlighet att filtrera ner till ett antal geografiska regioner.

Lärandemål

Vid slutet av denna eLearning-kurs för Tableau-certifiering kommer du att kunna:

Expert på tekniker

Bli expert på visualiseringstekniker såsom värmekarta, trädstrukturdiagram, vattenfallsdiagram, Pareto

Metadata & Användning

Förstå metadata och dess användning

Skapa & använda parametrar

Arbeta med filter, parametrar och uppsättningar. Bemästra speciella fälttyper och fält genererade av Tableau samt processen för att skapa och använda parametrar.

Verktyg för dataanalys

Lär dig hur man bygger diagram, interaktiva instrumentpaneler, berättelsegränssnitt och hur man delar sitt arbete

Koncept angående Tableau

Bemästra koncepten för datakombinering, skapa datautdrag och organisera samt formatera data

Aritmetik & olika beräkningsmetoder

Bemästra aritmetiska, logiska, tabell- och LOD-beräkningar

Vem bör anmäla sig till denna kurs?

Det finns inga förkunskapskrav för att delta i denna utbildning

Analytiker

Dataanalytiker

Dataanalytiker

Affärsintelligens

Projektledare

IT-utvecklare och testare

Starta kursen nu

Behöver du en företagslösning eller integration av LMS?

Hittade du inte kursen eller programmet som skulle passa för ditt företag? Behöver du LMS-integration? Skriv till oss! Vi löser det!

;