TOGAF® Enterprise Architecture Foundation Nivå 1 & Practitioner Nivå 2 - eLearning (Inkluderar examination)

14.500,00 SEK

 • 21 hours
eLearning

TOGAF EA (Enterprise Architecture) Foundation och Practitioner kombinerade utbildningen är ett omfattande program som ger individer en gedigen förståelse för TOGAF-ramverket och dess tillämpning inom företagsarkitektur.

TOGAF företagsarkitektur

Grundnivå 1 och Praktiknivå 2

Den kombinerade kursen är avsedd för individer som vill erhålla både grundläggande kunskaper och praktiska färdigheter som krävs för att effektivt arbeta med TOGAF. Kursen kombinerar innehåll från både Foundation- och Practitioner-nivåerna i en enda kurs, vilket gör att deltagarna kan erhålla båda certifieringarna i ett program.

TOGAF Enterprise Architecture Foundation och Practitioner är baserad på TOGAF-standarden, 10:e upplagan.

I en kombinerad utbildning integreras både grund- och praktiknivåns innehåll i samma program. Detta innebär att deltagarna kan gå igenom allt nödvändigt material i en sammanhållen kurs, vilket eliminerar behovet av separata utbildningssessioner för varje nivå. Denna metod gör det möjligt för deltagarna att lära sig de grundläggande koncepten och omedelbart bygga vidare på dem med mer avancerade ämnen, vilket resulterar i en mer effektiv inlärningsupplevelse.

Att ta grundnivån före praktikernivån är ett måste, eftersom den ger den grundläggande kunskap som behövs för att förstå TOGAF-ramverket. Genom att kombinera de två nivåerna kan deltagarna sömlöst gå från de grundläggande koncepten till de mer avancerade ämnena utan behov av ytterligare registrering eller väntetider. Detta eliminerar tid som spenderas på schemaläggning och genomförande av separata kurser.

Kurstidslinje

Hero
 1. TOGAF-principer

  Lektion 01

  - Principerna för företagsarkitektur och TOGAF-standarden

  - Den grundläggande terminologin i TOGAF-standarden

  - Arkitekturutvecklingsmetodens (ADM), cykeln och målen för faserna, inklusive anpassning och avgränsning av ADM för specifika syften.

  - De olika tekniker som finns tillgängliga för att underlätta tillämpningen av ADM

  - Användningen av ADM, inklusive metoder såsom integration och partitionering, samt dess implementering i ett digitalt företag.

  - Hur arkitekturstyrning bidrar till en arkitektonisk utveckling.

 2. Företagsarkitektur

  Lektion 02

  - Arkitekturinnehåll, som skapas under genomförandet av ADM.

  - Viktiga förändringar i TOGAF-standarden

  - Introduktionen för sammanhanget till företagsarkitektur

  - Företagsarkitektur och ledarens roll

  - Kunna tillämpa TOGAF-koncept i sammanhang för företagsarkitektur

  - Intressenthantering

 3. Arkitekturutvecklingsmetod

  Lektion 03

  - Fas A, utgångspunkten

  - Arkitektonisk utveckling

  - Genomförande av arkitekturen

  - Stödja ADM-arbetet

  - Sammanhanget inom vilket en utövare av företagsarkitektur måste verka

  - Tillämpning av intressenthanteringsteknik

  - Genomförande av fasen för arkitekturvision, inklusive relaterade tekniker

  - Tillämpning av faserna B, C och D i arkitekturutvecklingsmetoden (ADM) för att utveckla en arkitektur, med tillhörande tekniker

  - Genomförande av ADM-faserna E, F och G för att implementera en arkitektur, tillsammans med tillämpliga tekniker

  - Genomförande av förändringshantering för arkitektur.

 4. Stöd ADM-arbete

  Lektion 04

  - Hantering av arkitekturkrav.

  - Användandet av Open Group-biblioteket

  - Stödja ADM-arbete med tillämpande tekniker

  - Använda arkitekturnivåer för att organisera arkitekturlandskapet

  - Arkitekturinnehållsramverket

Lärandemål

Individer som har uppnått certifiering besitter följande kompetenser:

TOGAF-standarden

Förmågan att tillämpa TOGAF-metoden för att hantera förändringar och möjliggöra transformation.

Metoder

Färdighet i att tillämpa TOGAF-metoden

Tekniker

Färdighet i att använda TOGAF-tekniker för att uppnå önskade resultat.

Nyckelfunktioner

Tillgång

1 års tillgång. Officiellt kursmaterial från The Open Group

Material

The Open Group officiella TOGAF® kursbok (engelsk version, PDF). Uppsättning av utbildningsmaterial: TOGAF EA ackrediterade kurskompendier, arbetsbok och exempel på provtester (PDF).

Övningar

Lärostudier (quiz) och 2 övningsprov

Examen

Examina ingår i detta e-lärningspaket. Prov kommer att genomföras online.

Hero

Vem bör anmäla sig till det här programmet?

Denna kurs passar individer som vill använda TOGAF-metodiken för att utveckla, underhålla och omvandla organisationer. De personer som aktivt bidrar till en organisatorisk transformation. Arbeta i en smidig miljö som behöver förstå och tillämpa företagsarkitektur med TOGAF-standarden, eller individer som vill bli mer kvalificerade i sin yrkesutveckling.

IT-proffs

Företags IT-/serverarkitekt

Databasadministratörer

Data-/ mjukvaru-/ lösning-/ systemarkitekter

IT-konsulter

Seniora / operativa chefer

Starta kursen nu

Examen & Certifieringsdetaljer

Vilka prov och certifikat ingår?

TOGAF EA Foundation och Practitioner Combined-utbildningskursen inkluderar en TOGAF® Enterprise Architecture Combined Part 2 och Part 2-examensvoucher, giltig för en testsession för båda TOGAF® EA-nivåerna. Efter godkänd tentamen uppnår kandidaterna TOGAF® Enterprise Architecture Practitioner-kvalifikationen.

Kandidater kan också välja att få två separata värdekoder för att avlägga de separata TOGAF® Enterprise Architecture del 1 och TOGAF® Enterprise Architecture del 2 proven. Separata värdekoder ger kandidaterna möjlighet att närma sig varje nivå oberoende och successivt bygga upp sina kunskaper. Att ta emot två separata värdekoder för TOGAF EA Foundation och TOGAF EA Practitioner proven ger individer flexibilitet i sin planering, möjliggör ett modulärt lärande och ger bättre erkännande av deras certifieringar.

TOGAF företagsarkitektur del 1

 • 40 flervalsfrågor
 • Varaktighet: 60 minuter
 • Stängd bok
 • Framgångsgrad: 24/40 - 60%

TOGAF företagsarkitektur del 2

 • 8 Komplexa flervalsfrågor baserade på scenarier
 • Varaktighet: 90 minuter
 • Öppen bok (e-bok)
 • Framgångsgrad: 24/40 - 60%

Provet kan genomföras på två olika sätt:

 • Online med övervakning av en provvakt (OnVUE)
 • I ett Pearson Vue-testcenter

Behöver du en företagslösning eller integration av LMS?

Hittade du inte kursen eller programmet som skulle passa för ditt företag? Behöver du LMS-integration? Skriv till oss! Vi löser det!

;