PMI PMP® Plus masterprogram - eLearning

18.500,00 SEK

eLearning

Detta PMP® Plus-masterprogram hjälper dig att utveckla de nyckelfärdigheter som krävs för att bli en projektledare, samtidigt som du tjänar 60+ Professional Development Units (PDUs) för att hålla din certifiering från Project Management Institute aktiv. Programmet hjälper dig också att utveckla ytterligare färdigheter för en allsidig förståelse.

Nyckelfunktioner

3 års tillgång till kursen!

Skaffa 60+ PDUs för att kunna förnya din PMP®-behörighet.

Skaffa en bransch-känd masterexamen!

Erhåll en praktisk erfarenhet, genom att tillämpa verkliga projekt i näringslivet.

Lärandemål

Vid slutet av detta PMP- och masterprogram kommer du att kunna:

PM-verktyg

Behärskning av moderna projektledningsverktyg såsom arbetsnedbrytningsstruktur, resursallokering, Gantt-scheman, matematiska projektplaneringsmodeller, projektets kostnadskalkylering, kostnadsstyrning och teknisk ekonomi.

Scrum

Färdighet i Scrum-terminologi och dess tillämpningar. Förmåga att facilitera dagliga scrum-möten, användarberättelser, sprintplanering och sprintgenomgångar.

Scrum-aktiviteter

Produktion av olika scrum-artefakter, inklusive produktbacklog, sprintbacklog, färdiga leveranser och att verkligen definiera ordet "klart".

Lean Six Sigma

Var en nyckelintressent i att leda och implementera Lean Six Sigma-projekt i din organisation

Förbättring

Kunna identifiera ett förbättringsprojekt i definitionsfasen

Mät

Förklaring av hur man mäter processer och produkter i mätningsfasen

Analys

Genomför dataanalys och hypotesprövning i analysfasen

Lärande

 1. PMP®-certifikat

  Kurs 01

 2. Agil Scrum Master (ASM®)

  Kurs 02

 3. Implementera en PMO

  Kurs 3

 4. Microsoft® Project 2019

  Kurs 4

 5. Lean Six Sigma Green Belt

  Valfri kurs

 6. PMI-RMP

  Valfri kurs

 7. PMI-PgMP

  Valfri kurs

Vem borde ansöka till detta program?

Projektledare vars certifieringar behöver förnyas bör prenumerera på detta PMP® Plus-paket, som även ger möjlighet att förvärva ytterligare färdigheter.

Produktchefer

Senior - / Mellanchefer

PMO:s

Start course now

Behöver du en företagslösning eller integration av LMS?

Hittade du inte kursen eller programmet som skulle passa för ditt företag? Behöver du LMS-integration? Skriv till oss! Vi löser det!